فهرست کتاب


داستانهای عارفانه در آثار استاد علامه آیة الله حسن زاده آملی جلد 2

عباس عزیزی

197- پاکی روح القدس

حجت کافی از جابر از ابوجعفر علیه السلام روایت شده که: جابر گفت:از علم عالم (امام) پرسیدم، در پاسخ به من فرمود:ای جابر! در انبیاء و اوصیاء پنج روح است: روح القدس و روح ایمان، روح حیات و روح قوه و روح شهوت. ای جابر! آنها به روح القدس از تحت عرش تا تحت ثری (خاک) را می دانند.
سپس فرمود:ای جابر! این چهار روح، ارواحی اند که حوادث به آنها دسترسی دارد، مگر روح القدس که لهو و لعب نمی کند. (207)(208)

198- شیرینی بهشت آفرین

وقتی، به حضور شریف علامه طباطبایی (رضوان الله تعالی علیه) تشرف حاصل کرده بودم و عرض حاجت نمودم، فرمود:آقا دعای سحر حضرت باقر علوم نبیین علیه السلام را فراموش نکن که در آن، بهاء و جمال و جلال و عظمت و نور و رحمت و علم و شرف است و حرفی از حور و غلمان نیست.
اگر بهشت شیرین است، بهشت آفرین شیرین تر است!
چرا زهد اندر هوای بهشت است چرا بی خبر از بهشت آفرین است (209)

199- جایگاه قرآن در بهشت

امام صادق علیه السلام فرمود:همانا که مرد سوره را می داند، سپس فراموشش می کند و ترکش می گوید. داخل بهشت می شود. آن سوره از بالا در نیکوترین صورتی بر او اشراف می نماید پس بدو می گوید: مرا می شناسی؟ می گوید: نه.
پس گوید: من آن سوره ام که مرا به کار نبستی و ترکم گفتی؛ آری! سوگند به خدا، اگر به من عمل می نمودی، هر آینه تو را به این درجه می رساندم. و با دست خود اشاره به بالای خود نموده است.(210)