فهرست کتاب


داستانهای عارفانه در آثار استاد علامه آیة الله حسن زاده آملی جلد 2

عباس عزیزی

188- رویت انسان کامل

در حدیث وارد شده که از حضرت امیر المومنین علیه السلام پرسیدند: آیا مردی 0کامل) را دیدی؟
حضرت فرمود:بله و تا کنون از حال او می پرسم.
پس از وی پرسیدم: تو که هستی؟
پاسخ داد:من گل هستم.
پس گفتم: از کجایی؟
پاسخ داد:از گل.
گفتم: به کجا؟
جواب داد:به گل.
پرسیدم: من توام؟
پاسخ داد:تو پدر خاکی (ابوترابی).
دور است که تو فقط خاک باشی. آیا این پاداش اطاعت های توست که تنها خاک باشی؟ من خودم هستم، من منم، من آفریننده ذوات در موطن ذات و غایت همه ذواتم.(196)

189- نورانیت خداوند

در جلد اول بحار به نقل از علل الشرایع آمده است، که از جمله پرسش های مرد شامی از امیر مومنان علیه السلام این بود که: نخستین بار خدا چه چیزی را آفریده است؟
حضرت در جواب فرمود:نور.
در جلد نوزدهم بحار در دعایی که امیر مومنان از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دریافت نموده است نقل است که:بار خدایا! تو را می خوانم ای کسی که با شعاع نورت از دیدگان خلق در حجاب مانده ای!(197) (198)

190- فرمایش با ارزش

حدیثی از امیر المومنین علیه السلام هست که امام علی علیه السلام در یکی از کوچه های کوفه در حین عبور، جوانی را دید که سرگرم خواندن تصنیف های هرزه است. آقا به آن جوان فرمود: ای جوان! تو داری کتاب وجود خودت را با چه چیزهایی پر می کنی؟ تصنیف های هرزه برای چه باید در دفتر وجود تو منقوش و مکتوب باشد؟
این فرمایش امیر المومنین علیه السلام را در دفتر دل بنگارید که خیلی با ارزش است.