فهرست کتاب


داستانهای عارفانه در آثار استاد علامه آیة الله حسن زاده آملی جلد 2

عباس عزیزی

187- جایگاه عارف

حدیث شریف از حضرت علی علیه السلام که درباره عارف بالله فرموده است می فرماید: آقا فرمودند:عارف را در زمین و آسمان، در بهشت در هیچ جای عالم نمی توانی پیدا کنی، از خادم بهشت سوال کنی در بهشت بروی، عارف بالله را جستجو کنی، او را نمی یابی و همچنین نمی توانی در هیچ نقطه عالم از عارف آگاهی پیدا بنمایی و دست بیابی.
یکی از حضار عرض کرد: آقا! پس عارف را باید در کجا جست؟ پس او کجاست؟او که در هیچ جای عالم نیست؟
امام علیه السلام در جواب فرمودند:فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر.
عارف در نزد خدایش است. او فراتر از عالم کثرت است. او برتر از آن است که با عالم همنشین بوده باشد. او همنشینی با عالم ندارد، او در پیش خداوند عالم است. عارف در بهشت چه کار می کند، اگر بهشت شیرین است بهشت آفرین شیرین تر است!

188- رویت انسان کامل

در حدیث وارد شده که از حضرت امیر المومنین علیه السلام پرسیدند: آیا مردی 0کامل) را دیدی؟
حضرت فرمود:بله و تا کنون از حال او می پرسم.
پس از وی پرسیدم: تو که هستی؟
پاسخ داد:من گل هستم.
پس گفتم: از کجایی؟
پاسخ داد:از گل.
گفتم: به کجا؟
جواب داد:به گل.
پرسیدم: من توام؟
پاسخ داد:تو پدر خاکی (ابوترابی).
دور است که تو فقط خاک باشی. آیا این پاداش اطاعت های توست که تنها خاک باشی؟ من خودم هستم، من منم، من آفریننده ذوات در موطن ذات و غایت همه ذواتم.(196)

189- نورانیت خداوند

در جلد اول بحار به نقل از علل الشرایع آمده است، که از جمله پرسش های مرد شامی از امیر مومنان علیه السلام این بود که: نخستین بار خدا چه چیزی را آفریده است؟
حضرت در جواب فرمود:نور.
در جلد نوزدهم بحار در دعایی که امیر مومنان از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دریافت نموده است نقل است که:بار خدایا! تو را می خوانم ای کسی که با شعاع نورت از دیدگان خلق در حجاب مانده ای!(197) (198)