فهرست کتاب


داستانهای عارفانه در آثار استاد علامه آیة الله حسن زاده آملی جلد 2

عباس عزیزی

181- عظمت حضرت زهرا علیه السلام

از پیغمبر خدا صلی اله علیه و آله روایت شده است که:هیچ حرفی از حروف قرآن نیست مگر این که او را هفتاد هزار معنی است. و همچنین فکرت و رویت خود را در مفاد حدیث یاد شده در فصل دوازدهم به کار ببر که امام صادق علیه السلام فرمود:هر کس فاطم را آنسان که حق معرفت اوست شناخت، همانا که لیلة القدر را ادراک کرده است.

182- روز شهادت

در حدیثی از رسول خدا صلی اله علیه و آله نقل است که:بعضی از مردم با چهره هایی محشور می شوند که صورت میمون و خوک در مقایسه با آن، زیبا می نماید.و در جایی فرموده است:در قیامت مردم به دو گروه محشور می شوند. گروهی بر مرکب سوارند، و گروهی پیاده و با پای خود و گروهی بر وجه و صورت شان.
سر این مطلب آن است که هر یک از خلق و خوی رذیله و هر هیات زشت و ناپسندی که در نفس تمکن یافته است، صورت نوعی است از انواع حیوانات، و بدنی بدان اختصاص یافته است؛ چون بدن شیر و مانند آن، برای خلق و تکبر و تهور، و روباه برای حیله و نیرنگ، و میمون برای استهزاء و سخریه، و خوک برای آز و شهوت رانی.
گاهی شخصی واحد، متخلق به اخلاق رذیله کثیری است که مراتب متفاوتی دارند؛ پس به حسب آن، در آخرت صورت های حیوانی متفاوت و متعدد می شوند.
خداوند متعال فرموده است:یوم تشهد علیهم سمعهم و ابصارهم و جلو دهم بما کانوا یعملون.(186)(187)

183- شب مردان خدا روز جهان افروز است

وقتی در محضر مبارک استاد، جناب علامه طباطبایی (رضوان الله تعالی علیه) بودم، سخنانی از حالات شبش به میان آورد، و فرمود: هر وقت در روز مراقبت من قوی تر است، مشاهداتی که در شب دارم زلال تر و صاف تر و روشن تر است. کسانی که در سیر و سلوک عرفان عملی، قدم نهاده اند، شکارهایی دارند، و به خصوص در توجهات شبانه مشاهداتی دارند.
در آخر وافی جناب فیض قدس سره، از کافی ثقة الاسلام کلینی به اسنادش از ثامن الائمه علیه السلام روایت شده است که: قال ان رسول الله صلی الله علیه و آله: کان اذا صبح قال لاصحابه: هل من مبشرات؟یعنی به الرویا ، (188)
یعنی رسول الله صلی اله علیه و آله که صبح می کرد، به اصحاب خود می فرمود:آیا خبرهای خوش دارید؟؛ یعنی آیا خواب های خوش دیده اید؟
سیره و روش حضرت رسول اکرم صلی اله علیه و آله این بود، که اصحابش را یعنی یاران و شاگردانش را به سیر و سلوک وا می داشت، و آنان را برای شکار مبشرات، و صید معانی ترغیب و تحریص می کرد، همه انبیاء صلی اله علیه و آله این چنین بودند، همه سفرای الهی، جز تزکیه نفوس بشر و تعلیم و تادیب آنان، و ایصالشان به قرب الی الله، که در حقیقت تخلق به اخلاق الهی، و اتصاف به صفات ربوبی و تادیب به آداب الله است، هدفی دیگر نداشته اند.
این شب مردان خداست که مبشرات دارند، رویای صالح و صادق دارند، آری!
شب مردان خدا، روز جهان افروز است روشنان را به حقیقت شب ظلمانی نیست
باری! کان رسول الله صلی اله علیه و آله به اصحابش فرموده است که:آیا همان طور که حیوانات خودتان را در شب علوفه می دهید، و آنها را در جایی می بندید که خوردند و خوابیدند، شبی را به روز آورده اید، یا شب انسانی داشته اید، که شکارهایی کرده اید و مبشراتی دارید، خداوند سبحان فرمود:و من اللیل فتهجد به نافلة به نافلة لک عسی ان یبعثک ربک مقاما محمودا.(189) (190)