فهرست کتاب


داستانهای عارفانه در آثار استاد علامه آیة الله حسن زاده آملی جلد 2

عباس عزیزی

180- تعلیم وضو، ثواب حج

امام باقر علیه السلام روایت می کند که:روزی رسول خدا صلی اله علیه و آله نماز صبح را با یارانش خواند وبعد از نماز، با آنان نشست و گفتگو نمود تا اینکه خورشید طلوع کرد و مردم یکی بعد از دیگری رفتند تا اینکه دو نفر ماند؛ یکی انصاری و دیگری ثقفی.
حضرت به آن دو مرد فرمود:من فهمیدم که شما سوالی دارید که می خواهید آن را بپرسید. اگر خواستید می توانم قبل از اینکه شما بپرسید من از آن خبر دهم و اگر می خواهید خودتان بپرسید.
گفتند: بلکه شما خبر دهید ای رسول خدا!زیرا این برای نابینا روشن تر و از شک دور کننده تر است و ایمان را محکم تر می کند.
پس حضرت فرمود:اما تو ای برادر انصاری! از قبیله ای هستی که اهل ایثار هستند و تو روستایی هستی و این ثقفی چادر نشین است. آیا در پرسش هم ایثار می کنی؟
گفت: بلی .
فرمود:اما توای برادر ثقفی! آمده ای که از وضو و نماز و اینکه در آنها چه ثوابی برای تو می باشد، بپرسی.
گفت: بلی.
فرمود:پس بدان وقتی که دستت را به آب زدی وبسم الله گفتی، آن گناهانی را که دستانت انجام داده اند، می ریزد. و هنگامی که صورت و دستانت را شستی، گناهان از راست و چپ تو می ریزند. و هنگامی که سرو پاهایت را مسح کردی، آن گناهانی که با پاهایت به سوی آنها رفتی، می ریزد. این ثوابی است در وضو که برای تو می باشد. و هنگامی که به نماز برخاستی و حضور پیدا کردی و سوره حمد و یا یکی از سوره های دیگر را به حسب توانت، خواندی، رکوع کردی و رکوعت را تمام نمودی و به سجده رفتی و تشهد خواندی و سلام نماز را دادی، خداوند تمام گناهانی را که بین دو نماز انجام دادی می بخشد. و این هم ثواب تو در نمازت. اما تو ای برادر انصاری!آمده ای که از حج و عمره و ثواب آنها بپرسی.
گفت: بلی.
فرمود:پس بدان وقتی که به راه حج متوجه شدی ومرکبت را سوار گشتی وبسم اللهگفتی، همین که مرکبت به راه افتاد و قدم هایش را برداشت و به زمین گذاشت، خداوند متعال به تعداد آنها حسنه می نویسد و گناه تو را محو می کند و زمانی کهمحرمشدی و لبیک گفتی، خداوند برای هر یکلبیک گفتن، ده حسنه می نویسد و ده گناه را محو می کند. و وقتی کههفت بار بیت خدا را طواف نمودی، این نزد خدا عهد و پیمان و ذکری برای توست و خداوند بعد از آن حیا می کند که تو را عذاب نماید و هنگامی کهنزد مقام ابراهیمدو رکعت نماز خواندی، خداوند برای تو به واسطه آن دو رکعت، دو هزار رکعت نماز مقبول می نویسد.
و زمانی که هفت بارسعی بین صفا و مروهنمودی، ثواب و اجر این عمل نزد خداوند مانند اجر کسی است که پیاده از شهر خود به حج برود و مانند ثواب کسی است که هفتاد بنده مومن را آزاد کرده باشد. و وقتی تا غروب آفتاب درعرفات ماندی، اگر گناهی به اندازه ریگ بیابان و کف دریا داشته باشی، خداوند آنها را برای تو می آمرزد. و هنگامی کهقربانی خود را ذبح کردی یا شترت را نحر نمودی، خداوند برای تو به هر قطره خون آنها، حسنه ای می نویسد که معادل است با ثواب آنچه که در باقی مانده عمرت انجام می دهی. و زمانی که هفت بار طواف زیارت به جای آوردی و در مقام ابراهیم، دو رکعت نماز خواندی، فرشته ای بزرگوار بر شانه تو می زند و می گوید: خداوند گناهان گذشته را برای تو آمرزید، تا 120 روز دیگر، اعمال تازه ات را آغاز کن.
آن دو مرد گفتند: برای همین آمده بودیم.

181- عظمت حضرت زهرا علیه السلام

از پیغمبر خدا صلی اله علیه و آله روایت شده است که:هیچ حرفی از حروف قرآن نیست مگر این که او را هفتاد هزار معنی است. و همچنین فکرت و رویت خود را در مفاد حدیث یاد شده در فصل دوازدهم به کار ببر که امام صادق علیه السلام فرمود:هر کس فاطم را آنسان که حق معرفت اوست شناخت، همانا که لیلة القدر را ادراک کرده است.

182- روز شهادت

در حدیثی از رسول خدا صلی اله علیه و آله نقل است که:بعضی از مردم با چهره هایی محشور می شوند که صورت میمون و خوک در مقایسه با آن، زیبا می نماید.و در جایی فرموده است:در قیامت مردم به دو گروه محشور می شوند. گروهی بر مرکب سوارند، و گروهی پیاده و با پای خود و گروهی بر وجه و صورت شان.
سر این مطلب آن است که هر یک از خلق و خوی رذیله و هر هیات زشت و ناپسندی که در نفس تمکن یافته است، صورت نوعی است از انواع حیوانات، و بدنی بدان اختصاص یافته است؛ چون بدن شیر و مانند آن، برای خلق و تکبر و تهور، و روباه برای حیله و نیرنگ، و میمون برای استهزاء و سخریه، و خوک برای آز و شهوت رانی.
گاهی شخصی واحد، متخلق به اخلاق رذیله کثیری است که مراتب متفاوتی دارند؛ پس به حسب آن، در آخرت صورت های حیوانی متفاوت و متعدد می شوند.
خداوند متعال فرموده است:یوم تشهد علیهم سمعهم و ابصارهم و جلو دهم بما کانوا یعملون.(186)(187)