فهرست کتاب


داستانهای عارفانه در آثار استاد علامه آیة الله حسن زاده آملی جلد 2

عباس عزیزی

171- با خدا باش و پادشاهی کن!

از رسول خدا صلی اله علیه و آله روایت است که:خدای تعالی می فرماید:قسم به عزت و جلال و عظمت و کبریا و نور و علو و رفعت مکانم، چون بنده ای هوای خود را بر خواست من ترجیح دهد، امرش را متشتت کنم، لباس دنیا بر تنش کنم و قلبش را بدان مشغول سازم و جز، به قدری که برایش مقدور نموده ام، به او ندهم. ولی آن کس که، خواست مرا بر هوای خود ترجیح دهد، با ملایکه ام حفظش کنم. و زمین و آسمان، روزی او را کفالت کنند و خود برایش تجارت نمایم و دنیا به سویش آید در حالی که او، از آن روی گردان است.(175)

172- توبه از التفات به غیر خدا

توبه اخص من الخاص توبه است از التفات به غیر خدا و این توبه، مخصوص اهل ولایت باشد که غالبا در مرتبه حضورند، و توبه پیامبر اکرم صلی اله علیه و آله و اولیای خدا از این قبیل بوده است که صلی اله علیه و آله خود فرمود:گاه، دلم را کدورتی عارض می شود، و من به راستی که از خدای، هر روز هفتاد بار آمرزش می طلبم. (176) (177)

173- تعقل با تعلق جمع نگردد!

حدیثی را از پیامبر اکرم صلی اله علیه و آله نقل می کنند: ان الحکمة لتنزل من السماء فلا تدخل قلبا فیه هم غد؛ حکمت از آسمان نازل می شود، اما بر قلبی که در آن هم و غصه فردا هست، نازل نمی شود.
نفس مطمئنه، علوم و معارف را می گیرد: نفس مضطربه، به جایی نمی رسد.شخص پریشان خاطر، عالم نمی شود هم واحد می خواهد. اصولا تعقل با تعلق جمع نمی شود.
کتاب های تذکره را بخوانید، با شرح حال بزرگان آشنا شوید.
ببینید که در راه معشوقشان که تحصیل علم و کمال است، مشتهیات نفسانی را زیر پا گذاشتند. این بود که شیخ طوسی شدند، علامه حلی شدند، محقق طوسی شدند، فارابی شدند، ملاصدرا شدند، صاحب جواهر شدند و... (178)