فهرست کتاب


داستانهای عارفانه در آثار استاد علامه آیة الله حسن زاده آملی جلد 2

عباس عزیزی

170- از خدا جز خدا مخواه!

چون حلاوت ذکر خدای تعالی را چشیدی و بدان انس گرفتی و به بهشت لقا رسیدی، از خداوند جز خودش را مخواه! و جز او را به فراموشی سپار! چنانکه امام صادق علیه السلام فرمود:خدا را یکه مرتبه خواندم؛ اجابت فرمود و حاجتم را فراموش کردم؛ چه اجابتش به اقبال، بر بنده اش چون او را می خواند، اعظم و اجل از حاجتی است که بنده از او خواسته است ؛ گر چه حاجت، بهشت و نعمت های ابدی آن باشد؛ و این را کس، جز عاملان محب و عارفان صفة الله و خواص درگاهش نداند.(173)(174)

171- با خدا باش و پادشاهی کن!

از رسول خدا صلی اله علیه و آله روایت است که:خدای تعالی می فرماید:قسم به عزت و جلال و عظمت و کبریا و نور و علو و رفعت مکانم، چون بنده ای هوای خود را بر خواست من ترجیح دهد، امرش را متشتت کنم، لباس دنیا بر تنش کنم و قلبش را بدان مشغول سازم و جز، به قدری که برایش مقدور نموده ام، به او ندهم. ولی آن کس که، خواست مرا بر هوای خود ترجیح دهد، با ملایکه ام حفظش کنم. و زمین و آسمان، روزی او را کفالت کنند و خود برایش تجارت نمایم و دنیا به سویش آید در حالی که او، از آن روی گردان است.(175)

172- توبه از التفات به غیر خدا

توبه اخص من الخاص توبه است از التفات به غیر خدا و این توبه، مخصوص اهل ولایت باشد که غالبا در مرتبه حضورند، و توبه پیامبر اکرم صلی اله علیه و آله و اولیای خدا از این قبیل بوده است که صلی اله علیه و آله خود فرمود:گاه، دلم را کدورتی عارض می شود، و من به راستی که از خدای، هر روز هفتاد بار آمرزش می طلبم. (176) (177)