فهرست کتاب


داستانهای عارفانه در آثار استاد علامه آیة الله حسن زاده آملی جلد 2

عباس عزیزی

159 - سوره توحید و اول سوره حدید

امام زین العابدین علیه السلام فرمود:
ان الله عزوجل علم انه یکون فی آخر الزمان اقوام متعمقون فانزل الله تعالی قل هو الله احد، و الایات من سورة الحدید الی قوله: و هو علیم بذات الصدور فمن رام وراء ذلک فقد هلک. (160)
صدر المتالهین می گوید: من پیوسته در این آیات تفکر می کردم تا وقتی این حدیث را دیدم از شوق گریه کردم.
امام علیه السلام فرمود: چون خداوند می دانست که در آخر زمان مردمی متعمق، موشکاف، دانش پژوه، فحاص، بحاث، پیدا می شوند برای آنها سوره قل هو الله احد و آیات اول سوره حدید تا علیم بذات الصدور را فرستاد، تا هر فیلسوف متاله متعمق، و هر عارف پخته و گردنه ها پیموده و مراحل و منازل سیر کرده، بخواهد در معرفة الله سخن بگوید و در دریای بیکران معارف الهی غواصی بنماید، سوره اخلاص و آیات اول سوره حدید آنها را بیان فرموده است، و میزان قسط مه آراء و عقاید است.(161)

160 - مراقبت 24 ساعته

فرمودند: حاج میرزا حسین قاضی از شاگردان مرحوم میرزای شیرازی بود و چون از نزد میرزا خواست خداحافظی کند و به تبریز برود، مرحوم میرزا به او گفت: حالا که می روی شب و روزی یک ساعت به خود بپرداز!بعد از چندی که مرحوم میرزا از دیگران درباره مرحوم حاج میرزا حسین قاضی حال پرسید، در جواب گفتند: آقا آن یک ساعت تبدیل به 24 ساعت شده که همواره در مراقبت و حضور و عزلت بود.

161 - خلقت آدم

پیامبر صلی الله علیه و آله، مردی را دید که بر صورت شخصی دیگر سیلی نواخت، حضرت بدو فرمود: بر صورتش سیلی مزن؛ زیرا خداوند، آدم را بر صورت او خلق فرموده. که مقصود این است که او را بر صورت این وجه خلق فرموده است.(162)