فهرست کتاب


داستانهای عارفانه در آثار استاد علامه آیة الله حسن زاده آملی جلد 2

عباس عزیزی

158 - مس چیست؟

شخصی در معیت امام صادق علیه السلام از آن جناب سوالاتی می کرد تا وقتی به بازار مسگرها رسیدند، از امام سوال کرد: مس چیست؟
فرمود: نقره فاسد شده است و دوایی دارد که چون آن را به مس زنند نقره خالص شود. سایل نپرسید که آن دوا چیست، مترجم آلمانی خیلی به سایل عصبانی شده است که چرا نپرسیدی دوای آن چیست. (159)

159 - سوره توحید و اول سوره حدید

امام زین العابدین علیه السلام فرمود:
ان الله عزوجل علم انه یکون فی آخر الزمان اقوام متعمقون فانزل الله تعالی قل هو الله احد، و الایات من سورة الحدید الی قوله: و هو علیم بذات الصدور فمن رام وراء ذلک فقد هلک. (160)
صدر المتالهین می گوید: من پیوسته در این آیات تفکر می کردم تا وقتی این حدیث را دیدم از شوق گریه کردم.
امام علیه السلام فرمود: چون خداوند می دانست که در آخر زمان مردمی متعمق، موشکاف، دانش پژوه، فحاص، بحاث، پیدا می شوند برای آنها سوره قل هو الله احد و آیات اول سوره حدید تا علیم بذات الصدور را فرستاد، تا هر فیلسوف متاله متعمق، و هر عارف پخته و گردنه ها پیموده و مراحل و منازل سیر کرده، بخواهد در معرفة الله سخن بگوید و در دریای بیکران معارف الهی غواصی بنماید، سوره اخلاص و آیات اول سوره حدید آنها را بیان فرموده است، و میزان قسط مه آراء و عقاید است.(161)

160 - مراقبت 24 ساعته

فرمودند: حاج میرزا حسین قاضی از شاگردان مرحوم میرزای شیرازی بود و چون از نزد میرزا خواست خداحافظی کند و به تبریز برود، مرحوم میرزا به او گفت: حالا که می روی شب و روزی یک ساعت به خود بپرداز!بعد از چندی که مرحوم میرزا از دیگران درباره مرحوم حاج میرزا حسین قاضی حال پرسید، در جواب گفتند: آقا آن یک ساعت تبدیل به 24 ساعت شده که همواره در مراقبت و حضور و عزلت بود.