فهرست کتاب


داستانهای عارفانه در آثار استاد علامه آیة الله حسن زاده آملی جلد 2

عباس عزیزی

127- پاداش شاد نمودن مومن

صافی گوید: از ابا جعفر علیه السلام شنیدم که می فرمود: از زمره چیزهایی که خدا با بنده اش موسی علیه السلام نجوا کرد این که فرمود: مرا بندگانی است که بهشت را بر آنها مباح کرده و آنها را بر آن حاکم گردانم.
عرضه داشت: پروردگارا! آنها کیانند که بهشت خویش را بر آنها مباح گردانی و آنها را حاکم بر آن گردانی؟
فرمود: آن کس که بر مومنی ادخال سرور کند.، آنگاه فرمود:
مومنی در سرزمین ستمگری زندگی می کرد، ستمگر قصد او کرد، آن مومن به سرزمین شرک گریخت، و بر مردی مشرک فرود آمد، پس آن مرد او را در پناه گرفت و با او مدارا نمود و مهمانش کرد. به هنگامی که مرگ مشرک نزدیک شد، خدای عزوجل به وی وحی کرد: قسم به عزت و جلالم، اگر در بهشت من تو را جایی بود حتما تو را در آنجا جای می دادم، ولیکن بهشت بر آن کس که شرک به من ورزید حرام است، ولیکن ای آتش! این مرد مشرک را بترسان و او را میازار و صبح و شام رزق وی را می آورند.
عرضه داشتیم: آیا بهشت روزی اش را می آورند؟
فرمود: از هر کجا که خدای خواهد. (121)

128- آیا دین جز حب است؟

برید بن معاویة عجلی گفت: به نزد ابی جعفر علیه السلام بودم، مردی با پای پیاده از خراسان وارد شد، پس پاهای خود را بیرون آورد، پاهای وی پینه زده بود و گفت: به خدا قسم، چیزی جز دوستی شما اهل بیت مرا به اینجا نکشانده است.
ابو جعفر باقر علیه السلام فرمود: به خدا قسم، اگر سنگی ما را دوست بدارد، خدا آن را با ما محشور می دارد، و آیا دین جز حب چیزی است.
خدای تعالی می فرماید: بگو که اگر خدا را دوست دارید، مرا دوست بدارید، خدا شما را دوست می دارد. و فرمود: کسانی را که به سوی ایشان مهاجرت کردند، دوست می دارند و آیا دین جز حب چیزی(122) است؟

129- حکم شکستن دندان آهو

امام صادق علیه السلام از ابوحنیفه پرسید: حکم شخص محرمی که دندان رباعی آهو را شکسته است چیست؟
ابوحنیفه می گوید: ای فرزند رسول خدا! نمی دانم.
حضرت می فرماید: تو مدعی فضل و خردی! ولیکن نمی دانی که آهو دندانی رابعی ندارد، و دندان هایش ثنایی است. (123)