فهرست کتاب


داستانهای عارفانه در آثار استاد علامه آیة الله حسن زاده آملی جلد 2

عباس عزیزی

124- مسح بر کفش جایز نیست!

از قیس بن ربیع روایت شده است: ابواسحاق سبیعی را درباره مسح از روی کفش پرسیدم، که آیا جایز است یا نه؟
او پاسخ داد: من دیده بودم که مردم از روی کفش مسح می کنند؛ تا آن که مردی از بنی هاشم را دیدم که تا آن زمان کسی چون او را ندیده بودم و او محمد بن علی بن الحسین علیه السلام بود، مساله را از او پرسیدم، ایشان مرا از این کار نهی فرمود و گفت: امیر مومنان علیه السلام، چنین مسح نمی کرد.
و فرمود: مسح بر کفش جایز نیست!
وقتی این را از ابو اسحاق شنیدیم، دیگر هیچ گاه از روی کفش، پای را مسح نکردم. (118)

125 فقط امام زمان می داند

علامه کبیر و مفسر قرآن حضرت آیة الله طباطبایی در وصف این شاگرد فرهیخته و ممتازش می فرمایند: شخصیت آقای حسن زاده را جز امام زمان علیه السلام کسی بدان پی نبرده است. (119)

126- نادانی مقدمه کفر

از امام باقر علیه السلام در بیان آیه کریمه 23، سوره نوح علیه السلام: و قالوا لا تذرن الهتکم و لاتذرن ودا و لا سواعا و لا یغوث و یعوق و نشرا.
روایت شده است که فرمود: مردم خدای عزوجل را پرستش می کردند، و بعد از مرگشان قوم آنان بر مرگشان ضجه می نمودند، و مرگشان بر آنان دشوار آمد؛ پس ابلیس ملعون در نزدشان آمد و بدیشان گفت: من بت هایی به صورت آنان برای شما فراهم می کنم که به آنها بنگرید و انس بگیرید و خدا را پرستش کنید. پس بر مثال مردگانشان بت هایی برایشان تهیه کرد و آن خدای عزوجل را می پرستیدند و به آن بت ها نظر می کردند؛ چون زمستان می شد و باران می آمد، بت ها را به خانه می بردند و همواره خدای عزوجل را می پرستیدند؛ تا چون آن قرن به سر آمد و فرزندانشان بزرگ شدند، گفتند که: پدران ما این بت ها را می پرستیدند و ما هم اینها را می پرستیم، بدون اینکه خدا را بپرستند. (120)