فهرست کتاب


داستانهای عارفانه در آثار استاد علامه آیة الله حسن زاده آملی جلد 2

عباس عزیزی

123- منزلت مردگان

اسحاق بن عمار گفت: از حضرت ابوالحسن الاول علیه السلام پرسیدم: آیا میت خانواده اش را زیارت می کند؟
فرمود: بله.
گفتم: در چند مدت زیارت می کند؟
فرمود: در جمعه ای و در ماهی و در سالی به اندازه منزلتش الخ. (116)(117)

124- مسح بر کفش جایز نیست!

از قیس بن ربیع روایت شده است: ابواسحاق سبیعی را درباره مسح از روی کفش پرسیدم، که آیا جایز است یا نه؟
او پاسخ داد: من دیده بودم که مردم از روی کفش مسح می کنند؛ تا آن که مردی از بنی هاشم را دیدم که تا آن زمان کسی چون او را ندیده بودم و او محمد بن علی بن الحسین علیه السلام بود، مساله را از او پرسیدم، ایشان مرا از این کار نهی فرمود و گفت: امیر مومنان علیه السلام، چنین مسح نمی کرد.
و فرمود: مسح بر کفش جایز نیست!
وقتی این را از ابو اسحاق شنیدیم، دیگر هیچ گاه از روی کفش، پای را مسح نکردم. (118)

125 فقط امام زمان می داند

علامه کبیر و مفسر قرآن حضرت آیة الله طباطبایی در وصف این شاگرد فرهیخته و ممتازش می فرمایند: شخصیت آقای حسن زاده را جز امام زمان علیه السلام کسی بدان پی نبرده است. (119)