فهرست کتاب


داستانهای عارفانه در آثار استاد علامه آیة الله حسن زاده آملی جلد 2

عباس عزیزی

114- ذکر زمان ندارد

در شب پنج شنبه 21 ماه رجب 1387 ه ق به استاد حضرت علامه طباطبایی صاحب المیزان عرض کردم: جناب آقا دستور العملی که برای بین الطلوعین فرموده اید، گاهی مقدسی من گل می کند روزه می گیرم، علاوه این که ماه مبارک رمضان در پیش است و انسان وقتی که سحر خورده دیگر در بین الطلوعین حالی برای خلوت و ذکر ندارد، آیا می شود که در این صورت دستور را در وقت دیگر انجام دهم؟
فرمودند: آقا من هم این سوال را از مرحوم قاضی (جناب آیة الله حاج سید علی قاضی تبریزی رضوان الله علیه) کرده ام، در جواب فرمود: آری! می توانی به وقت دیگر افکنی و این آیه مبارکه سوره فرقان را قرائت کرد: و هو الذی جعل اللیل و النهار خلفة لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا (106)
در این کریمه خلفة و یذکر و کشور خیلی لطیف و با مقام نیک مناسب است.

115- عمل ضامن بهشت

چشمان هشام لوچ بوده است و ابن خلکان در وفیات الاعیان در شرح حال فرزدق می گوید:
عمل بس نیکویی بدو نسبت داده اند که امید است رفتن او به بهشت را ضامن باشد، و عمل مذکور آن است که چون هشام بن عبد الملک در عهد پدرش به قصد حج به مکه آمد، دور کعبه طواف نمود و سعی کرد تا خود را به حجر الاسود برساند؛ ولی به دلیل ازدحام مردم، موفق نشد. از این رو، برایش منبری گذاشتند و او بر آن نشست و به مردم می نگریست.
در ضمن، گروهی از اشراف شام نیز در این سفر همراهی اش می کردند. در این حال، زین العابدین، علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب علیه السلام، که زیباترین و خوشبوترین مردم بود، پیش آمد و شروع به طواف نمود. چون طوافش به حجر الاسود ختم یافت، مردم راه را برایش باز کردند تا به آن برسد.
در این هنگام، مردی شامی گفت: این کیست که هیبتش چنین مردم را متاثر کرده است؟
هشام از ترس این که همراهانش به او تمایلی پیدا کنند و علاقه مند شوند، گفت: او را نمی شناسم.
ولی فرزدق که در آن جا حاضر بود گفت: من او را می شناسم.
مرد شامی پرسید: ای ابافراس! او کیست؟
فرزدق نیز در جواب او، قصیده ای سرود. (107)(108)

116- نیاز انسان به مربی

شما یک چرخ خیاطی می خرید می بینید که صاحب مغازه یک دفترچه هم به شما می دهد. آقا این چیه؟ این دین این چرخ خیاطی است. این دستور این چرخ خیاطی است. این چرخ خیاطی، این صنعت دین دارد. بدون این خراب می شود، در اینجا نوشته شده که نخش و پارچه اش باید در چه حد و اندازه باشد. نحوه بازکردن و بستن آن و شروط نگه داشتن چگونه است. این دین چرخ خیاطی است و تمام صنایع دست انسان همه دین و آیین دارند و بدون دین و آیین به کمالشان نایل نمی شوند.
انسان این بزرگ ترین صنعت الهی برنامه و مربی می خواهد، همانطوری که صنایع شما دستور العمل استفاده دارند حاشا و کلا که این بزرگ ترین صنعت الهی برنامه و دستور العمل نداشته باشد، برنامه و دستور العملش قرآن کریم است.