فهرست کتاب


داستانهای عارفانه در آثار استاد علامه آیة الله حسن زاده آملی جلد 2

عباس عزیزی

102 درس معرفت نفس از علی (ع)

نقل است که:
کمیل بن زیاد خطاب به امام علی علیه السلام عرض کرد: ای امیر مومنان! خواهم که از نفسم برایم بگویی، تا معرفتی بدان یابم!
حضرت علیه السلام فرمود: ای کمیل! از کدام نفس برایت بگویم؟
کمیل گفت: مولای من! مگر بیش از یک نفس در من موجود است؟!
فرمود: ای کمیل! در انسان چهار نفس موجود است:
نامیه نباتیه و حسیه حیوانیه و ناطقه قدسیه و کلیه الهیه.
هر یک از آن ها را پنج قوه و دو خصیصه است:
نامیه نباتیه را پنج قوه است: ماسکه و جاذبه و هاضمه و دافعه و مربیه. اما دو خصلت آن عبارت است از زیادت و نقصان، و انبعاث آن از کبد است.
حسیه حیوانیه را نیز پنج قوه است که عبارتند از: شنوایی و بینایی و بویایی و چشایی و لامسه. دو خصلتش نیز رضایت و غضب است، و محل انبعاثش، قلب می باشد.
همچنین نفس ناطقه قدسیه را نیز پنج قوه است: فکر و ذکر و علم و حلم و نباهت، و آن را انبعاثی نیست. این نفس شبیه ترین اشباح، به نفوس ملکیه است، و دو خصیصه دارد که عبارتند از: نزاهت و حکمت .
و کلیه الهیه نیز پنج قوه دارد که عبارتند از: بقای در فنا و نعیم در شقا و عزت در ذلت و فقر در غنا و صبر در بلا. دو خاصیت آن نیز رضا و تسلیم است. این همان نفسی است که مبداش خداست و عاقبت به سوی او بازگشت دارد؛ چنانکه خدای تعالی فرموده است:
و نفخت فیه من روحی و یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیة مرضیة. و عقل وسط کل است. (94)

103- یونس اندر دهان ماهی شد

شخصی یهودی، امیرالمومنین علیه السلام را راجع به زندانی که زندانی اش را به اطراف زمین گردانید، مورد سوال قرار داد.
پس آن گاه حضرت فرمود: ای یهودی! زندانی که زندانی اش را به اطراف زمین سیر داد، عبارت است از ماهی معروفی که یونس علیه السلام در شکمش محبوس گشته بود تا این که یونس علیه السلام در دل تاریکی ها ندا درداد و گفت:
لا اله الا انت، سبحانک انی کنت من الظالمین
که در این هنگام خداوند دعایش را اجابت کرد و به ماهی فرمان داد تا او را از شکم خود بیرون افکند. سپس ماهی وی را بر ساحل دریا انداخت. (95)

104- عظمت معانی قرآن

ابوالقاسم کوفی در کتاب تبدیل گفته است: اسحاق کندی در زمان خود فیلسوف عراق بود. در خانه خود نشست و عزلت اختیار کرد و شروع کرد به نوشتن تناقضات قرآن. روزی یکی از شاگردان او خدمت امام ابو محمد علیه السلام رسید. حضرت به او فرمود: آیا در میان شما مرد رشیدی نیست که استادتان کندی را از اشتغالی که درباره قرآن شروع کرده، باز دارد؟
شاگرد گفت: ما شاگرد او هستیم؛ چگونه می توانیم در این مساله و یا غیر آن به او اعتراض کنیم؟
حضرت فرمود: می توانی آنچه را می گویم به او برسانی؟
گفت: آری.
آنگاه حضرت فرمود: نزد او برو و با او نرمی کن و انس بگیر و در هدفش یاری اش کن. وقتی میانتان انس برقرار شد، بگو: مساله ای برای من پیش آمده که می خواهم از تو بپرسم. او از تو خواهد خواست که بپرسی در این هنگام بگو: اگر گوینده قرآن نزد تو آید، آیا جایز است که مرادش از غیر این معانی باشد که تو اراده کرده ای؟
او خواهد گفت: آری، شخص می تواند وقتی چیزی را شنیده، از آن معنایی را بفهمد.
وقتی که به تو جواب مثبت داد، بگو: از کجا معلوم؟ شاید(از قرآن) جز آن چیزی که تو اراده کرده ای قصد کند و به غیر معانی خود وضع نماید.
آن شخص نزد کندی رفت و با او الفت گرفت تا این که این مساله را به او القا کرد. کندی گفت: این مطلب را دوباره تکرار کن! و او تکرار کرد پس کندی فکر نمود و دید آری، این مساله در لغت احتمال دارد و ممکن است. (96)