فهرست کتاب


داستانهای عارفانه در آثار استاد علامه آیة الله حسن زاده آملی جلد 2

عباس عزیزی

91 ارزش انسان

بز نر بسیار غیور است، وقتی که گله راه می رود بز نر پیشاپیش همه گوسفندها راه می رود نمی گذارد گوسفندی بر او پیشی بگیرد. و این به جهت آن است که چون سایه خود را در آفتاب می بیند، خود را به جهت شاخ های بلند و ریش درازی که دارد بهتر از دیگران می پندارد و نمی گذارد گوسفندان دیگر بر او تقدم بجویند و آنها را شاخ می زند. مکتوب فی التوارة لا یغر نک طول اللحی فان التیس له لحیة . یعنی فریب ریش بلند نخورید و گمان نکنید که هر که ریش بلندی دارد از سایر مردم بهتر است، به جهت آن که تکه و بز نر هم ریش بلند دارد و حال آن که با گوسفندان دیگر فرقی ندارد. شریح قاضی اطلس بود، مرد یهودی همسایه اش بود ریش بلندی داشت، شریح می گفت: اگر ریش بیع و شری می شد، من به ده هزار درهم چنین ریشی می خریدم. (82)

92 کوه و دریا و درختان همه در تسبیح اند

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله سنگریزه هایی را بر کف دستش گذاشت و همه گفتند: سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. (83)(84)

93 - فحاشی ممنوع

نصر بن مزاحم می گوید که: جناب امیر المومنین علیه السلام که داشت صف آرایی می کرد، دید یکی از سربازانش دشنام می دهد، بدگویی می کند، به او فرمود: به کی فحش می دهی بد می گویی؟
گفت: به معاویه و به سربازانش.
ایشان فرمود: چرا فحش می دهی به اینها؟
عرض کرد: مگر اینها باطل نیستند؟
فرمود: مگر فحش دادن حق است؟ بلی! اگر اینها باطلند، فحش دادن هم باطل است. به فحش دادن که نمی شود مردم را به راه آورد.
حق ندارید که فحاشی کنید، بد گویی کنید.