فهرست کتاب


داستانهای عارفانه در آثار استاد علامه آیة الله حسن زاده آملی جلد 2

عباس عزیزی

84 شنیدن صدای ناله شیطان

حضرت وصی علیه السلام در خطبه قاصعه نهج البلاغه فرمود: نور وحی و رسالت را می بینم و بوی نبوت را استشمام می کنم، و من ناله شیطان را به هنگامی که وحی بر آن حضرت صلی الله علیه و آله نازل شده بود شنیدم، پس عرضه داشتم: ای رسول خدا! این نفیر چیست؟
فرمود: این شیطان است که از عبادت خویش نا امید گردید. تو می شنوی آنچه را من می شنوم و می بینی آنچه را من می بینم، جز این که تو پیامبر نیستی، ولیکن وزیری و تو بر خیزی.

85 حضور خدا در همه

نقل نموده اند که: عالمی بوده است که یکی از شاگردانش را بیشتر از سایر شاگردانش قدر و ارزش می نهاده است.
شاگردان دیگر او را سرزنش می کرده اند که چرا او را بر دیگران ترجیح می دهد.
پس، روزی به هر یک از آنان مرغی داد و گفت: این مرغان را ببرید و در جایی سر ببرید که هیچ کس نبیند. همه بردند و در جای خلوتی مرغانشان را سر بریدند و آمدند. ولی آن جوان، مرغش را بدون آن که سرش را بریده باشد، بازگرداند. استاد از او پرسید: چرا مرغ را سر نبریدی؟
گفت: چون مرا امر نمودی که در جایی ذبح کنم که کس نبیند؛ ولی من مکانی نیافتم که در آن، خدای واحد و فرد و صمد مرا نبیند.
استاد گفت: احسنت!
پس به شاگردانش گفت: بدین سبب او را به شما برتری می دهم و از شما جدا می شمارم.(77)

86 من از مفصل این نکته مجملی گفتم

خطبه ای منسوب به امیر المومنین امام علی علیه السلام است که چند صفحه است و از اول تا آخر آن یک حرف الف به کار برده نشده است:
قیل اجتمع اصحاب محمد صلی الله علیه و آله فتذاکروا ای الحروف ادخل فی الکلام؟ و اجمعوا ان الالف اکثر دخولا من سائر الحروف، فقام امیرالمومنین علیه السلام و خطب بدیهة هذه الخطبة المونقة وهی: حمدت من عظمت منته، و سبغت نعمته، و سبقت غصبه رحمته؛
یعنی: گویند تنی چند از یاران پیامبر گرد آمده بودند و سخن به میان آمد که کدام حرف در گفتار بیشتر به کار می رود؟
همگی گفتند: حرف الف.
پس امام علی علیه السلام برخاست و این خطبه شگفت بی الف را بی اندیشه بگفت.
پس امام علی علیه السلام برخاست و این خطبه شگفت بی الف را بی اندیشه بگفت.
من از مفصل این نکته مجملی گفتم تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل(78)