فهرست کتاب


داستانهای عارفانه در آثار استاد علامه آیة الله حسن زاده آملی جلد 2

عباس عزیزی

79 شبیه باری تعالی

افلاطون می گوید: اما آن کس که هدفش در دنیا، تنها لذت طلبی به وسیله خوردنی ها نوشیدنی ها و... است که ثمره و نهایت آنها چیزی جز بوی بد نیست و نیز جماع و لذت جنسی، پس نفس عقلیه او توان و مجال تشبه به باری تعالی را نمی یابد.
سپس افلاطون قوه شهوانیه انسان را به خوک و قوه غضبیه اش را به سگ و قوه عقلیه او را به فرشته تشبیه کرده، می گوید: کسی که شهوت بر او غلبه کند و هدفش ارضای آن باشد، مانند خوک است، و آن که قوه غضبیه بر او چیره شود، چون سگ، و کسی که قوه نفس عقلیه بر او غالب باشد و بیشتر اوقاتش به فکر و شناخت حقایق اشیا سپری شود، مسایل سخت علمی را از ذهن بگذراند، انسان فاضلی است که شبیه باری تعالی است؛ چون آنچه در باری تعالی یافت می شود عبارت است از: حکمت و قدرت و عدالت و نیکی و زیبایی و حقیقت. (73)

80 اولوالامر کیانند؟

از جابر بن عبدالله روایت است که می گوید:
چون این آیه نازل شد:
یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم
به پیامبر صلی الله علیه و آله عرض کردم: ای رسول خدا! برای ما خدا و رسول را شناساندی؛ ولی اولوالامر که خداوند اطاعت شان را قرین اطاعت تو کرده است، کیان اند؟
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: ای جابر! آنان جانشینان من و امام مسلمین، پس از من می باشند که اول شان علی بن ابی طالب علیه السلام و سپس حسین علیه السلام و سپس نه نفر از فرزندان حسین علیه السلام.

81 گفتارت را کم کن!

تا دهن بسته نشد دل باز نمی شود. از سید کائنات صلی الله علیه و آله روایت است که: چون فرزندان و نبیره های آدم علیه السلام بسیار شدند در نزد وی سخن می گفتند و وی ساکت بود، گفتند: ای پدر! چه شد شما را که سخن نمی گویی؟
گفت: ای فرزندان من!چون خدا جل و جلاله مرا از جوارش به بیرون فرستاد با من عهد کرد و گفت گفتارت را کم کن تا به جوار من برگردی. (74)