فهرست کتاب


داستانهای عارفانه در آثار استاد علامه آیة الله حسن زاده آملی جلد 2

عباس عزیزی

76 تسلیت جبرئیل به زهرا(س)

در کافی به اسنادش از امام ابی عبدالله صادق علیه السلام روایت کرده است که آن حضرت فرمود: جناب فاطمه علیها السلام بعد از رحلت رسول الله صلی الله علیه و آله هفتاد و پنج روز زیست کرده است، و اندوه سخت از ارتحال پدر به او روی آورده بود، و جبرئیل بر او نازل می شد و او را دلجویی و آرامش و تسلی می داد و از مکانت و منزلت آن جناب به او اخبار می فرمود، و از آنچه که بعد از او به ذریه او روی می آورد خبر می دادکه بعد از او در حق ذریه او چه ها می کنند و علی علیه السلام آنها را می نوشت. (71)

77 به این سوره ها پناه جو!

روایت شده است که: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بر عثمان بن مظعون وارد شد، و او را به این سوره قل هو الله احد و دو سوره بعد از آن تعویذ فرمود، و بدو گفت: به این سوره ها پناه جو!که پناهی بهتر از این ها نخواهی یافت! (72)

78 دریغ و درد که نیلی ز ضرب سیلی شد

روزی اینجانب خدمت استاد حسن زاده آملی رسیدم، ایشان برای لحظه ای جریان غضب فدک از حضرت زهرا علیه السلام را به خاطر آورده و آهی کشیدند، سپس فرمودند: نکته ای که می گویم مبالغه نیست و جریانی که در کوچه اتفاق افتاد حقیقت دارد.
ایشان در ادامه فرمایشاتشان واقعه و جریان برخورد حضرت زهرا علیه السلام با عمر را در کوچه بیان کرده و فرمودند، بماند که در کوچه چه گذشت، اما زمانی که فاطمه زهرا رحلت فرمودند: امام حسن بیشتر از امام حسین علیه السلام و حضرت زینب علیه السلام جزع و فزع می کردند، عده ای خدمت امام رسیدند و گفتند: آقا برخیزید و این همه گریه و بی تابی نکنید، شما فرزند بزرگ هستید و این گریه شدید شما باعث بی تابی بیشتر امام حسین علیه السلام و زینب که کوچک تر از شما هستند می شود.
امام حسن علیه السلام فرمودند: اگر برادرم حسین نیز مانند من می دانست که در کوچه چه گذشت و آن صحنه دلخراش و جگرسوز را می دید، او هم مانند من بلکه بیشتر بی تابی می کرد. چگونه برای مادرم نگریم در حالی که عمر چنان سیلی محکمی به صورت مادرم نواخت که بر زمین افتاد، سپس برخاسته و با هم به خانه آمدیم.