فهرست کتاب


داستانهای عارفانه در آثار استاد علامه آیة الله حسن زاده آملی جلد 2

عباس عزیزی

75 به اسیر کن مدارا

در نهج البلاغه و در بسیاری از جوامع و مصادر روایتی فریقین در ذیل وصیت حضرت امام امیرالمومنین علی علیه السلام به فرزندانش امام حسن و امام حسین علیهما السلام پس از ضربت خوردنش از ابن ملجم، آمده است که:
الا لایقتلن بی الا قاتلی! انظروا اذا انا مت من ضربته هذه فاضربوه ضربة بضربة. و لا یمثل بالرجل فانی سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول: ایاکم و المثلة و لو کان بالکلب العقور! (69)
آگاه باشید که به کشته شدن من نباید کسی جز کشنده من کشته شود! پس بزنید او را(قاتل مرا) یک بار زدن در ازای یک بار زدنش(یک ضربت شمشیر در مقابل یک ضربت شمشیر). و آن مرد(یعنی ابن ملجم) نباید مثله بشود؛ زیرا که رسول الله صلی الله علیه و آله شنیدم که فرمود: از مثله کردن حذر کنید؛ اگر چه به سگ گزنده باشد. (70)

76 تسلیت جبرئیل به زهرا(س)

در کافی به اسنادش از امام ابی عبدالله صادق علیه السلام روایت کرده است که آن حضرت فرمود: جناب فاطمه علیها السلام بعد از رحلت رسول الله صلی الله علیه و آله هفتاد و پنج روز زیست کرده است، و اندوه سخت از ارتحال پدر به او روی آورده بود، و جبرئیل بر او نازل می شد و او را دلجویی و آرامش و تسلی می داد و از مکانت و منزلت آن جناب به او اخبار می فرمود، و از آنچه که بعد از او به ذریه او روی می آورد خبر می دادکه بعد از او در حق ذریه او چه ها می کنند و علی علیه السلام آنها را می نوشت. (71)

77 به این سوره ها پناه جو!

روایت شده است که: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بر عثمان بن مظعون وارد شد، و او را به این سوره قل هو الله احد و دو سوره بعد از آن تعویذ فرمود، و بدو گفت: به این سوره ها پناه جو!که پناهی بهتر از این ها نخواهی یافت! (72)