فهرست کتاب


داستانهای عارفانه در آثار استاد علامه آیة الله حسن زاده آملی جلد 2

عباس عزیزی

72 خواندن نهج البلاغه در بهشت

آقا حاج میرزا مهدی الهی قمشه ای رضوان الله تعالی علیه بارها در مجالس درس اظهار می فرمود:
من آرزویم این است نهج البلاغه را در بهشت از آقا امیرالمومنین درس بگیرم.
وگاهی که سخن از مردن پیش می آمد می فرمود: برویم در بهشت نهج البلاغه را پیش امیر المومنین بخوانیم. (66)

73 همچو نمرود قصد چرخ مکن

پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در شان پسر عمش جعفر بن ابی طالب علیه السلام که در جنگ موته شهید شده است و دو دستش را از بدنش جدا کردند و انداختند، فرمود:
خدا به عوض آن دست ها، او را دو بال از زمرد سبز داد که اکنون با ملایکه در بهشت به هر جا که خواهد پرواز کند.
همچو نمرود قصد چرخ مکن با دو تا کرکس و دوتا مردار
کز دو بال سریش کرده نشد هیچ طرار جعفر طیار (67)

74 جشن میلاد زهرا(س)

مرحوم ادیب کرمانی در قریب به آخر قصیده گفته است:
لمنیر السلطنة یطول بقاؤها...، در همان کتاب نامه فرهنگیان آمده است: منیر السلطنة لقب مادر حضرت والا کامران میرزای نائب السلطنة وزیر جنگ ایران، فرزند ناصر الدین شاه است. این خانم محترمه از بانوان بزرگ بود، در روز ولادت فاطمه زهرا علیه السلام زنان وزراء و امراء و شاهزادگان، و مخصوصا بنات فاطمی و سادات را دعوت به ناهار می کرد، و پس از صرف چای و شربت و شیرینی و ناهار مدیحه سرایان چکامه ها می خواندند؛ و به هر یک از دعوت شده گان به فراخور حال صلت می داد، و بنات فاطمی را که دعوت بدان جشن کرده بودند به هر یک از زر و سیم بی بهره نمی گذاشت و خیلی بزرگواری می کرد؛ از دو هزار تومان بیشتر در آن روز صرف ناهار و شربت و شیرینی و چای و غلیان و انعامات می شد؛ خداوند رحمتش کند... (68)