فهرست کتاب


داستانهای عارفانه در آثار استاد علامه آیة الله حسن زاده آملی جلد 2

عباس عزیزی

69 ازدواج با هم کفو

در کافی از ابوالحسن امام موسی بن جعفر علیه السلام روایت شده که فرمود: در حالی که رسول خدا صلی الله علیه و آله نشسته بود فرشته ای با بیست و چهار صورت داخل شد، عرضه داشت: ای محمد!خدای عزوجل مرا فرستاد تا نور را با نور تزویج کنم.
فرمود: چه کسی را با چه کسی؟
عرضه داشت: فاطمه را با علی...
ازدواج باید با کفو انجام شود، غیر معصوم نمی تواند بر زن معصوم استیلا داشته باشد. پس بفهم.(63)

70 وظایف زمان بدعت

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر گاه در امت من بدعتی پدیدار گردد، باید دانشمند، دانش خویش را آشکار سازد، پس هر کس چنین نکند، لعنت خداوند بر او باد، از شهریار چیره(خداوند) و اینکه آنان را در خانه آخرت برند ترسناک بودند. (64)

71 نزول ملائکه بر محراب زهرا(س)

در علل الشرایع به اسنادش از عیسی بن زید بن علی علیه السلام روایت کرده است که گفت: از ابو عبد الله امام صادق علیه السلام شنیدم که: فاطمه علیه السلام بدین علت محدثه نامیده شده است که ملائکه از آسمان فرود می آمدند و او زا ندا می کردند، چنانکه مریم فرزند عمران را ندا می کردند، پس می گفتند: ای فاطمه! خداوند تو را برگزید و پاکت گردانید و تو را بر همه زنان عالمیان برتری داد. ای فاطمه! پروردگارت را فرمان بردار باش، و سجده کن و با رکوع کنندگان رکوع کن.، و ملائکه را حدیث می کرد و ملائکه او را حدیث می کردند. با ملائکه سخن می گفت و ملائکه با او سخن می گفتند پس در شبی به ملائکه گفت: آیا مریم دختر عمران برتر از همه زنان عالمیان نیست؟
ملائکه گفتند: همانا که مریم سیده زنان عالم خودش بوده است، و خداوند عزوجل تو را سیده نساء عالم خودت و عالم مریم و سیده نساء اولین و آخرین گردانیده است. (65)