فهرست کتاب


داستانهای عارفانه در آثار استاد علامه آیة الله حسن زاده آملی جلد 2

عباس عزیزی

68 آیات تقوی و دینداری

خاطره ای از مرحوم شعرانی دارم که ایشان روزی از استاد خود، مرحوم میرزا محمود رضوان قمی صحبت به میان آوردند.(آقای شعرانی اساتید بسیار دیده بودند. هم در تهران، هم در قم و هم در نجف. در هر سه حوزه اساتید بسیار بزرگی داشتند و یکی از اساتید ایشان، مرحوم محمود رضوان قمی بوده است که تربتشان در ایوان طلا در جوار حضرت معصومه علیه السلام فرمودند: روزی استاد رضوان قمی در درس اسفار، یک مقدار درنگ کرد، برای به دست آوردن مطلب تامل کرد، با وجد این که ایشان استاد در صناعت بود، بعد که مطلب را فرمود، برای تاملش عذر خواهی کرد و فرمود: اگر شما در شرایط من باشید، همین چهار کلمه ای را که من بلدم و می گویم به کلی از یاد می برید و فراموش می کنید.
اساتید ما، نقل می کردند که مرحوم رضوان قمی، عجیب به فقر مبتلا بوده است و بسیار زندگی سختی داشته، در عین حال درس و بحث و شاگرد پروری را تعطیل نکردند. اینان مردانی بودند آیت تقوی و دین داری، و اینها برای دیگران حجتند.

69 ازدواج با هم کفو

در کافی از ابوالحسن امام موسی بن جعفر علیه السلام روایت شده که فرمود: در حالی که رسول خدا صلی الله علیه و آله نشسته بود فرشته ای با بیست و چهار صورت داخل شد، عرضه داشت: ای محمد!خدای عزوجل مرا فرستاد تا نور را با نور تزویج کنم.
فرمود: چه کسی را با چه کسی؟
عرضه داشت: فاطمه را با علی...
ازدواج باید با کفو انجام شود، غیر معصوم نمی تواند بر زن معصوم استیلا داشته باشد. پس بفهم.(63)

70 وظایف زمان بدعت

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر گاه در امت من بدعتی پدیدار گردد، باید دانشمند، دانش خویش را آشکار سازد، پس هر کس چنین نکند، لعنت خداوند بر او باد، از شهریار چیره(خداوند) و اینکه آنان را در خانه آخرت برند ترسناک بودند. (64)