فهرست کتاب


داستانهای عارفانه در آثار استاد علامه آیة الله حسن زاده آملی جلد 2

عباس عزیزی

66 الفضل ما شهدت به الاعداء

ابن حجر در صواعق می گوید:
احمد آورده است که مردی مساله ای از معاویه پرسید، معاویه به او گفت:
از علی بپرس که او اعلم است!
مرد گفت: جواب تو برای من، بهتر از جواب علی است!
معاویه به او گفت: چه سخن زشتی گفتی!تو از مردی کراهت داری که رسول خدا صلی الله علیه و آله او را با علم خود به خوبی پرورش داد و بدو گفت: تو برای من، چون هارونی برای موسی؛ جز آن که بعد از من پیامبری نیست. و عمر، چون مشکلی برایش پیش می آمد، جوابش را از او می ستاند.... (61)

67 درود کاینات بر معلمین

ترمذی از ابی امامه نقل کند که: رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: فضل عالم بر عابد، مثل فضل من بر پایین ترین فرد شماست. و سپس فرمود: خدا و ملائکه و اهل آسمان ها و زمین، حتی مورچه در خانه خود و ماهی در آب، بر معلمان مردم درود می فرستند... (62)

68 آیات تقوی و دینداری

خاطره ای از مرحوم شعرانی دارم که ایشان روزی از استاد خود، مرحوم میرزا محمود رضوان قمی صحبت به میان آوردند.(آقای شعرانی اساتید بسیار دیده بودند. هم در تهران، هم در قم و هم در نجف. در هر سه حوزه اساتید بسیار بزرگی داشتند و یکی از اساتید ایشان، مرحوم محمود رضوان قمی بوده است که تربتشان در ایوان طلا در جوار حضرت معصومه علیه السلام فرمودند: روزی استاد رضوان قمی در درس اسفار، یک مقدار درنگ کرد، برای به دست آوردن مطلب تامل کرد، با وجد این که ایشان استاد در صناعت بود، بعد که مطلب را فرمود، برای تاملش عذر خواهی کرد و فرمود: اگر شما در شرایط من باشید، همین چهار کلمه ای را که من بلدم و می گویم به کلی از یاد می برید و فراموش می کنید.
اساتید ما، نقل می کردند که مرحوم رضوان قمی، عجیب به فقر مبتلا بوده است و بسیار زندگی سختی داشته، در عین حال درس و بحث و شاگرد پروری را تعطیل نکردند. اینان مردانی بودند آیت تقوی و دین داری، و اینها برای دیگران حجتند.