فهرست کتاب


داستانهای عارفانه در آثار استاد علامه آیة الله حسن زاده آملی جلد 2

عباس عزیزی

65 من خدا و رسولش را دوست دارم!

در باب سیزدهم مجلد ششم بحار از علل الشرایع به اسنادش از انس روایت کرده که گفت:
مردی از اهل بادیه آمد و ما خوشمان می آمد که مردم بادیه نشین بیایند و از پیامبر صلی الله علیه و آله سوال کند.
اعرابی پرسید: ای رسول خدا!قیامت کی است؟
در این هنگام وقت اقامه نماز رسید، آن حضرت نمازش را به پایان برد، فرمود: پرسنده از قیامت کجاست؟
مرد بادیه نشین گفت: ای رسول خدا!منم.
فرمود: برای قیامت چه آماده کردی؟
پاسخ داد: خدا را!عمل فراوان از نماز و روزه برای قیامت نیاندوختم، جز این که خدا و رسولش را دوست می دارم
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: مرد با دوست خود محشور است.
انس گفت: ندیدم مسلمانان به چیزی بعد از اسلام، بیش از این خوشحال شده باشند.(60)

66 الفضل ما شهدت به الاعداء

ابن حجر در صواعق می گوید:
احمد آورده است که مردی مساله ای از معاویه پرسید، معاویه به او گفت:
از علی بپرس که او اعلم است!
مرد گفت: جواب تو برای من، بهتر از جواب علی است!
معاویه به او گفت: چه سخن زشتی گفتی!تو از مردی کراهت داری که رسول خدا صلی الله علیه و آله او را با علم خود به خوبی پرورش داد و بدو گفت: تو برای من، چون هارونی برای موسی؛ جز آن که بعد از من پیامبری نیست. و عمر، چون مشکلی برایش پیش می آمد، جوابش را از او می ستاند.... (61)

67 درود کاینات بر معلمین

ترمذی از ابی امامه نقل کند که: رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: فضل عالم بر عابد، مثل فضل من بر پایین ترین فرد شماست. و سپس فرمود: خدا و ملائکه و اهل آسمان ها و زمین، حتی مورچه در خانه خود و ماهی در آب، بر معلمان مردم درود می فرستند... (62)