فهرست کتاب


داستانهای عارفانه در آثار استاد علامه آیة الله حسن زاده آملی جلد 2

عباس عزیزی

63 اولین کتاب احادیث

یکی از صحابه رسول الله صلی الله علیه و آله بدان حضرت صلی الله علیه و آله عرض کرد که: یا رسول الله!انا نسمع منک احادیث لا نحفظها، افلا نکتبها؟
قال: بلی، فاکتبوها.
گفت: ای رسول خدا!از تو احادیث می شنویم که در حافظه ما نمی ماند، آیا آنها را ننویسیم؟
فرمود: بنویسید. (57)(58)

64 قضاوت امام علی علیه السلام

هنگامی که در زمان خلافت عمر، اسیرانی از فارس به مدینه آوردند، در میان آنان سه تن وجود داشتند که دختران یزدگرد بودند. اسیران را فروختند و عمر دستور داد تا دختران یزدگرد را نیز بفروشند.
علی علیه السلام فرمود، دختران پادشاهان را نباید چون کنیزان در بازار فروخت.
عمر گفت: پس با آنها چه باید کرد؟
علی بن ابی طالب علیه السلام پاسخ داد: باید بهایی برایشان معین نمود و سپس هر کس بیشترین مبلغ را پرداخت، آنها را به او فروخت.
پس، علی علیه السلام خود آنها را خرید و یکی را به عبدالله بن عمر و یکی را به فرزندش حسین و آخری را به محمد بن ابی بکر داد. اولی که متعلق به عبدالله شد فرزندش، سالم را به دنیا آورد و دومی از حسین علیه السلام، باردار شد و زین العابدین علیه السلام متولد شد و سومی نیز از محمد باردار شده، قاسم را به دنیا آورد. لذا این سه نفر که پسر خاله بودند، مادران شان، دختران یزدگرد بودند. (59)

65 من خدا و رسولش را دوست دارم!

در باب سیزدهم مجلد ششم بحار از علل الشرایع به اسنادش از انس روایت کرده که گفت:
مردی از اهل بادیه آمد و ما خوشمان می آمد که مردم بادیه نشین بیایند و از پیامبر صلی الله علیه و آله سوال کند.
اعرابی پرسید: ای رسول خدا!قیامت کی است؟
در این هنگام وقت اقامه نماز رسید، آن حضرت نمازش را به پایان برد، فرمود: پرسنده از قیامت کجاست؟
مرد بادیه نشین گفت: ای رسول خدا!منم.
فرمود: برای قیامت چه آماده کردی؟
پاسخ داد: خدا را!عمل فراوان از نماز و روزه برای قیامت نیاندوختم، جز این که خدا و رسولش را دوست می دارم
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: مرد با دوست خود محشور است.
انس گفت: ندیدم مسلمانان به چیزی بعد از اسلام، بیش از این خوشحال شده باشند.(60)