فهرست کتاب


داستانهای عارفانه در آثار استاد علامه آیة الله حسن زاده آملی جلد 2

عباس عزیزی

62 مقام حاج میرزا جواد آقا ملکی

حکایت کرد برای ما جناب حجة الاسلام حاج سید جعفر شاهرودی که از علمای عصر حاضر تهران است دو مکاشفه را که مفصل است، مجمل آن را برای یافتن مقام و منزلت صاحب ترجمه می نگارم، فرمود:
شبی در شاهرود خواب دیدم که در صحرایی حضرت صاحب الامر(عج الله تعالی له الفرج)با جماعتی تشریف دارند و گویا به نماز جماعت ایستاده اند، جلو رفتم که جمالش را زیارت و دستش را بوسه دهم، چون نزدیک شدم، شیخ بزرگواری را دیدم که متصل به آن حضرت ایستاده و آثار جمال و وقار و بزرگواری از سیمایش پیداست، چون بیدار شدم در اطراف آن شیخ فکر کردم که کیست تا این حد نزدیک مربوط به مولای ما امام زمان است، از پی یافتن او به مشهد رفتم نیافتم، در تهران آمدم ندیدم، به قم مشرف شدم، او را در حجره ای از حجرات مدرسه فیضیه مشغول به تدریس دیدم، پرسیدم: کیست؟
گفتند: عالم ربانی آقای حاج میرزا آقای تبریزی است؛ خدمتش مشرف شدم تفقد زیادی کردند و فرمودند: کی آمدی؟ گویا مرا دیده و شناخته از قضیه آگاهند پس ملازمتش را اختیار نمودم و چنان یافتم که او را دیده بودم و می خواستم.
تا شبی که نزدیک سحر در بین خواب و بیداری دیدم درهای آسمان به روی من گشوده و حجاب ها مرتفع گشته تا زیر عرش عظیم الهی را می بینم، پس مرحوم استاد حاج میرزا جواد آقا را دیدم که ایستاده و دست به قنوت گرفته و مشغول تضرع و مناجات است به او می نگریستم و تعجب از مقام او می نمودم که صدای کوبیدن در خانه را شنیده و متنبه گشته، برخاستم در خانه رفتم، یکی از ملازمین ایشان را دیدم که گفت: بیا منزل آقا!
گفتم: چه خبر است؟
گفت: سرت سلامت خدا صبرت دهد، آقا از دنیا رفت!(56)

63 اولین کتاب احادیث

یکی از صحابه رسول الله صلی الله علیه و آله بدان حضرت صلی الله علیه و آله عرض کرد که: یا رسول الله!انا نسمع منک احادیث لا نحفظها، افلا نکتبها؟
قال: بلی، فاکتبوها.
گفت: ای رسول خدا!از تو احادیث می شنویم که در حافظه ما نمی ماند، آیا آنها را ننویسیم؟
فرمود: بنویسید. (57)(58)

64 قضاوت امام علی علیه السلام

هنگامی که در زمان خلافت عمر، اسیرانی از فارس به مدینه آوردند، در میان آنان سه تن وجود داشتند که دختران یزدگرد بودند. اسیران را فروختند و عمر دستور داد تا دختران یزدگرد را نیز بفروشند.
علی علیه السلام فرمود، دختران پادشاهان را نباید چون کنیزان در بازار فروخت.
عمر گفت: پس با آنها چه باید کرد؟
علی بن ابی طالب علیه السلام پاسخ داد: باید بهایی برایشان معین نمود و سپس هر کس بیشترین مبلغ را پرداخت، آنها را به او فروخت.
پس، علی علیه السلام خود آنها را خرید و یکی را به عبدالله بن عمر و یکی را به فرزندش حسین و آخری را به محمد بن ابی بکر داد. اولی که متعلق به عبدالله شد فرزندش، سالم را به دنیا آورد و دومی از حسین علیه السلام، باردار شد و زین العابدین علیه السلام متولد شد و سومی نیز از محمد باردار شده، قاسم را به دنیا آورد. لذا این سه نفر که پسر خاله بودند، مادران شان، دختران یزدگرد بودند. (59)