فهرست کتاب


داستانهای عارفانه در آثار استاد علامه آیة الله حسن زاده آملی جلد 2

عباس عزیزی

47 یک قرآن و این همه تفسیر

جناب ناصر خسرو که تقریبا زمان شیخ الرئیس می زیسته، (البته شیخ را ندیده و شاگردانش را دیده و عالم هزار سال پیش است) در شرح حالش می فرماید:
من هفتصد تفسیر قرآن کریم دیده ام. آن زمانی که هنوز صنعت چاپ نبود، دیدن هفتصد نسخه تفسیر خیلی زیاد است. و الان جناب حاج آقا بزرگ تهرانی رضوان الله علیه در کتاب الذریعه و آقایان دیگر که فهرست نوشته اند، چند برابر فرموده ناصر خسرو، تفسیر نقل کرده اند.
هزار سال پیش، هفتصد تفسیر، الان که هزار سال گذشته، این همه تفسیر نوشته شده است. (42)

48 آخرین مرحله سیر و سلوک

مقامات شامخ حضرت استاد علامه طباطبایی صاحب المیزان را خداوند، متعالی بفرماید، می فرمود: آقا! آخرین مرحله سیر و سلوک عارف این است که می رسد به جایی که می بیند آنچه را که از بیرون یافته است، همه درونی بوده است و حالا خودش شده است. به هر حال هر کس هر حرفی می زند، اما همه حرف ها باید برگردد به قرآن و روایت، این خلاصه عرایض ماست. این فرمایش اساتید ماست. آنها با قرآن و استدلال حرف حق را به ما آموختند، جز این هم که کتاب دیگری نداریم. ما معیار و میزان داریم، ترازوی انسان سنج، و آن قرآن است و روایات، که مرتبه نازله قرآنند.

49 توجه استاد به کودکان

اینجانب روزی به همراه فرزندم خدمت حضرت آقای حسن زاده آملی رسیدیم، هنگامی که چشم آقا به فرزند نه ساله من افتاد، فرمودند: اجازه دهید که این بچه پاک و معصوم وارد منزل من شود! استاد (عزه) نسبت به بچه ها عنایت خاصی داشته و احترامی شدید برای کودکان قائل است و می فرمایند که آنها پاک اند و این ماییم که آلوده شده ایم!
ایشان نام فرزندم را پرسید، و در حقش دعای خیر نمودند.