فهرست کتاب


داستانهای عارفانه در آثار استاد علامه آیة الله حسن زاده آملی جلد 2

عباس عزیزی

46- انعام به حضرت علی علیه السلام

روزی حضرت رسول صلی الله علیه و آله با حضرت امیر علیه السلام خرما می خوردند، هر خرما که حضرت رسول صلی الله علیه و آله می خورد، پنهان دانه اش را نزد امیر علیه السلام می نهاد تا تمام شد پیش حضرت رسول صلی الله علیه و آله هیچ دانه خرما نبود و همه نزد حضرت امیر بود، حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمودند: من کثر نواه فهو اکول؛ هر که دانه او بیشتر بود، بسیار خورنده است.
حضرت امیر فرمودند: من اکل نواه فهو اکل؛ هر که خرما را با دانه خورده است، آن خورنده تر است
حضرت امیر چون این کلام را فرمود، حضرت رسول صلی الله علیه و آله تبسم نموده فرمان داد تا هزار درهم به آن حضرت انعام دادند. (41)

47 یک قرآن و این همه تفسیر

جناب ناصر خسرو که تقریبا زمان شیخ الرئیس می زیسته، (البته شیخ را ندیده و شاگردانش را دیده و عالم هزار سال پیش است) در شرح حالش می فرماید:
من هفتصد تفسیر قرآن کریم دیده ام. آن زمانی که هنوز صنعت چاپ نبود، دیدن هفتصد نسخه تفسیر خیلی زیاد است. و الان جناب حاج آقا بزرگ تهرانی رضوان الله علیه در کتاب الذریعه و آقایان دیگر که فهرست نوشته اند، چند برابر فرموده ناصر خسرو، تفسیر نقل کرده اند.
هزار سال پیش، هفتصد تفسیر، الان که هزار سال گذشته، این همه تفسیر نوشته شده است. (42)

48 آخرین مرحله سیر و سلوک

مقامات شامخ حضرت استاد علامه طباطبایی صاحب المیزان را خداوند، متعالی بفرماید، می فرمود: آقا! آخرین مرحله سیر و سلوک عارف این است که می رسد به جایی که می بیند آنچه را که از بیرون یافته است، همه درونی بوده است و حالا خودش شده است. به هر حال هر کس هر حرفی می زند، اما همه حرف ها باید برگردد به قرآن و روایت، این خلاصه عرایض ماست. این فرمایش اساتید ماست. آنها با قرآن و استدلال حرف حق را به ما آموختند، جز این هم که کتاب دیگری نداریم. ما معیار و میزان داریم، ترازوی انسان سنج، و آن قرآن است و روایات، که مرتبه نازله قرآنند.