فهرست کتاب


داستانهای عارفانه در آثار استاد علامه آیة الله حسن زاده آملی جلد 2

عباس عزیزی

34- برکت ترجمه قرآن

مرحوم میرزا مهدی الهی قمشه ای حالات بسیار خوبی داشت، با اینکه استاد دانشگاه بود ولی خیلی ساده زندگی می کرد، در خصوص ترجمه و تفسیر قرآن چنین گفته بود:
یکی از کتابفروشی های تهران از من خواست که قرآن را ترجمه و تفسیر کنم، قراری هم گذاشت که در مقابل هر چند صفحه مقداری پول بدهد. من هم قبول کردم و شروع به ترجمه کردم، چون در هر صفحه بیش از آن مقدار که در نظر آقای کتابفروش بود ترجمه می کردم و طبعا باید هر هفته پول زیادی می پرداخت بهانه در آورد، به او گفتم: آقا من این را بهانه قرار داده ام تا چنین توفیقی نصیبم شود. شما هر مقداری که دوست دارید بپردازید.
خلاصه با این وضع ترجمه را به پایان رساندم و به برکت قرآن، با پول ترجمه آن توانستم به حج مشرف شوم.

35- دوری محب فاطمه از آتش

رسول خدا صلی اله علیه و آله فرمود: او را فاطمه نامیدم؛ زیرا خدای، او را و آن کس را که دوستش داشته باشد از آتش دور کرده است. (31)

36- ریشه تمام مصایب در اسلام

محمد بن اسماعیل بخاری به اسنادش از عبد الله بن عباس روایت کرده است که: عبدالله بن عباس گفت: هنگامی که بیماری پیامبر صلی اله علیه و آله (همان بیماری که منجر به رحلت آن حضرت شد) شدت گرفت، حضرت فرمود: کاغذ و دوات بیاورید تا برای شما چیزی بنویسم که بعد از من گمراه نشوید.
عمر گفت: تب بر پیامبر غلبه کرده؛ ما را کتاب خدا بس است!
پس پیامبر صلی اله علیه و آله فرمود: برخیزید که تنازع و اختلاف نزد من شایسته نباشد.
ابن عباس می گوید: تمام بلایا و مصایب، از همان بود که بین ما و نوشته پیامبر صلی اله علیه و آله حایل و مانع شد.
تا جایی که شهرستانی می گوید: بزرگ ترین اختلاف امت، اختلاف در امات بود؛ چون آن مقدار که در اسلام برای امامت شمشیر کشیده شد، برای هیچ مساله ای کشیده نشد. (32)