فهرست کتاب


داستانهای عارفانه در آثار استاد علامه آیة الله حسن زاده آملی جلد 2

عباس عزیزی

33- مقام دانشمندان امت پیامبر

پیامبر صلی اله علیه و آله فرمود: دانشمندان امت من، همانند انبیاء بنی اسرائیلند. و آن حضرت صلی اله علیه و آله فرمود: برخی از بندگان خدا انبیاء نیستند و شهدا نمی باشند، ولی پیامبران و شهدا، در روز قیامت به خاطر مکانت و منزلت آنها در نزد خدای، غبطه می خورند.

34- برکت ترجمه قرآن

مرحوم میرزا مهدی الهی قمشه ای حالات بسیار خوبی داشت، با اینکه استاد دانشگاه بود ولی خیلی ساده زندگی می کرد، در خصوص ترجمه و تفسیر قرآن چنین گفته بود:
یکی از کتابفروشی های تهران از من خواست که قرآن را ترجمه و تفسیر کنم، قراری هم گذاشت که در مقابل هر چند صفحه مقداری پول بدهد. من هم قبول کردم و شروع به ترجمه کردم، چون در هر صفحه بیش از آن مقدار که در نظر آقای کتابفروش بود ترجمه می کردم و طبعا باید هر هفته پول زیادی می پرداخت بهانه در آورد، به او گفتم: آقا من این را بهانه قرار داده ام تا چنین توفیقی نصیبم شود. شما هر مقداری که دوست دارید بپردازید.
خلاصه با این وضع ترجمه را به پایان رساندم و به برکت قرآن، با پول ترجمه آن توانستم به حج مشرف شوم.

35- دوری محب فاطمه از آتش

رسول خدا صلی اله علیه و آله فرمود: او را فاطمه نامیدم؛ زیرا خدای، او را و آن کس را که دوستش داشته باشد از آتش دور کرده است. (31)