فهرست کتاب


داستانهای عارفانه در آثار استاد علامه آیة الله حسن زاده آملی جلد 2

عباس عزیزی

28- رفع حجاب

مرحوم کلینی روایتی را از ابو بصیر نقل کرده است که امام صادق علیه السلام فرمود: روزی رسول خدا علیه السلام از حارثه بن مالک بن نعمان انصاری پرسید: چگونه ای، ای حارثه بن مالک؟
حارثه عرض کرد: مومنی واقعی، ای رسول خدا صلی اله علیه و آله!
حضرت صلی اله علیه و آله فرمود: هر چیزی را حقیقت و نشانه ای است؛ حال، حقیقت و نشانه قول تو چیست؟
گفت: ای رسول خدا! نفس خویش را از دنیا دور ساخته ام، و شبم را به بیداری میگذرانم، و روزم را به تشنگی سپری می نمایم.
گویی عرض خدای را می بینم که محاسبه و حساب مردم بر پا شده است. بهشتیان را می نگرم که به زیارت یکدیگر می روند، و فریاد و ناله دوزخیان را می شنوم که در آتشند.
(چون سخن او بدین جا رسید) پیامبر صلی اله علیه و آله فرمود: تو، بنده ای هستی که خداوند قلبش را نورانی گردانیده؛ پس حال که بصیر و بینا گشته ای، بر آن ثابت و استوار باش!
حارثه گفت: ای رسول خدا!برای من دعا نمایید تا در رکاب شما به شهادت رسم!
پس حضرت نیز چنین کرد و فرمود: خداوندا! شهادت را روزی اش گردان!
چند روز بعد، حارثه، به فرمان رسول خدا صلی اله علیه و آله در جنگی شرکت جست. جنگ شروع شد و او نفر هشتم و یا نهمی بود که به فیض شهادت نایل آمد.
در روایتی دیگر که کلینی از ابوبصیر نقل می کند، حارثه دهمین نفری است که بعد از جعفر بن ابی طالب علیه السلام به شهادت می رسد. (27)

29- اصحاب کساء

اصحاب کساء در مباهله فقط فاطمه و پدر او و شوهر او و دو فرزند او حسن و حسین بودند و احدی با آنها همراه نبود.
هیچ کس مدعی نشد که جز پیامبر و حضرت وصی، امام امیرالمومنین علی و کفو وی فاطمه و دو فرزند ایشان حسن و حسین شخص دیگری در مباهله داخل بوده اس. بدون شک مدعی شخص دیگر بر خدا و رسولش دروغ بسته است.
الحمد لله الذی جعلنا من المتمسکین بولایتهم ،
ستایش خدای را که مار از متمسکان به ولایت ایشان قرار داده است. (28)

30- زرد آلوی تربیت شده

یکی از بزرگان می گوید: در مسافرت بودم و جهان را سیر می کردم، به روستایی رسیدم. عزیزی ما را به باغش به مهمانی برد.
گفت: اینها زرد آلوی باغ ماست. از زرد آلو تربیت شده می خواهی یا تربیت نشده.
من به زبانش آشنا نبودم که چه می خواهد بگوید: زرد آلویی آورد که ترش بود آب نداشت، بعد زرد آلویی دیگر آورد که خیلی شیرین و پر آب بود.
گفت: آقا این زرد آلو، بیرون باغ روییده، خودرو است، باغبان بر سرش نبوده و اینطور بار آمده اما این یکی باغبان داشته و به وقت آب خورده، و مراقبت دیده، این پرورده است آن پرورده نیست. این تربیت شده است آن تربیت شده نیست. انسان مربی می خواهد انسان برنامه می خواهد.