فهرست کتاب


داستانهای عارفانه در آثار استاد علامه آیة الله حسن زاده آملی جلد 2

عباس عزیزی

23- وقت را غنیمت دان

عزیزان من! در شب های قدر وقتتان را مغتنم بشمارید، شما هنوز جوانید. در مورد حضرت یحیی (علی نبینا و آله و علیه السلام) درایم که و آتیناه الحکم صبیا حضرت یحیی علیه السلام هنوز صغیر بود، کودکانی آمدند پیش او که بیا برویم بازی.
گفت: ما برای بازی خلق نشده ایم، دنیای ما دنیای بازی نیست! الان خیلی بزرگسال ها مشغول بازی اند، سابقا یادم هست بچه ها قلعه بازی می کردند و با هم جنگ و دعوا می کردند، قلعه های یکدیگر را تصرف می نمودند و عاقبت هنگام غروب، همه را رها کرده به خانه های خود می رفتند، کلانسال هم، اکنون مشغول قلعه بازی هستند و در آخر هم، هیچ چیزی گیرشان نمی آید. (22)

24- نهی از کتک بر صورت

رسول خدا صلی اله علیه و آله فرمود: چون کسی از شما کسی دیگر را می زند، به صورتش نزند، و او را نگوید خداوند صورتت را زشت گرداند؛ زیر خدای تعالی آدم را بدان صورت خلق فرمود. (23) (24)

25- مدح زبان فارسی

زبان فارسی؛ زبان دری فصیح، زبان اصیل و زنده است. در بعضی از روایات هم آمده است که: زبان اهل بهشت زبان عربی مبین یا زبان فارسی دری است.
و در شب معراج خدای سبحان به پیامبر گفت: چه کنم با مشتی خاک مگر بیامرزم. و حافظ بدان نظر دارد که گفت: بعضی از روایات البته نقل شده است که:
گر مطرب حریفان آن پارسی بخواند در وجد و حالت آرد پیران پارسا را
اشاره دارد به حدیثی که اهل معنا می دانند، که اشاره به چه حدیثی دارد. در هر صورت فارسی، زبانی است، کامل، رسا و مفید. (25)