فهرست کتاب


داستانهای عارفانه در آثار استاد علامه آیة الله حسن زاده آملی جلد 2

عباس عزیزی

13- فرجام خطیبان بی عمل

از پیامبر اکرم صلی اله علیه و آله نقل است که فرمود: همان طور که زندگی می کنید می میرید و همان گونه که می خوابید محشور می شوید . و نیز می فرمود: شب معراج مردمی را دیدم که لبانشان بریده شد و دوباره به شکل اول باز می گشت و دوباره بریده می شد. جبرییل مرا گفت: اینان خطیبان امت تو هستند که لبان شان بریده می شود؛ چون به آنچه که می گویند عمل نمی کنند. (13)

14- تواضع به استاد

وقتی جناب آقای الهی قدس سره لطف فرمودند و تدریس حکمت منظومه را پذیرفتند، من به بسیاری از کسانی که انتظار این درس را می کشیدند خبر دادم، در هفته اول تعداد زیادی که متجاوز از پنجاه نفر بودند در مجلس درس حاضر شدند ولی در هفته دوم فقط من ماندم و من.
از سخنان سامی شان در حق من بشارتی بود که شبی بعد از درس به من داد، فرمود: تو در راه علم خیر می بینی.
تا این بشارت را از او شنیدم آمین گفته پرسیدم: به چه دلیل مرا بشارت به خیر می دهی؟
فرمود: به دلیل ادب و احترامی که نسبت به اساتیدت به کار می بری و تواضعی که پیششان می نمایی. (14)

15- معجزه علوی

روایاتی که درباره حضرت امام علی علیه السلام وارد شده این که وی در یک شب و در یک وقت در چهل مجلس برای مهمانی حاضر می شده است. (15)