فهرست کتاب


داستانهای عارفانه در آثار استاد علامه آیة الله حسن زاده آملی جلد 2

عباس عزیزی

11- علت تالیف کتاب کمال الدین

در اول کمال الدین در سبب تالیف آن بیانی به تفصیل دارد که اجمال آن این است: پس از مراجعت از زیارت ثامن الائمه علیه السلام مدتی در نیشابور برای رفع حیرت مردم آن در غیبت و رفع شبهت آنان در امر قائم علیه السلام اقامت کردم. شبی از دوری اهل و ولد و اخوات و نعمت به جا گذاشته ام فکر می کردم و در اثنای فکرت خوابم در ربود، در عالم خواب دیدم که در مکه مکرمه ام و طواف بیت می کنم و به حضور امام قائم تشرف یافتم، آن جناب در عالم خواب به من فرمود:
چرا کتابی در غیبت تصنیف نمی کنی؟ باید اکنون کتابی در غیبت تصنیف کنی.
این بگفت و برفت و من از خواب بیدار شدم و تا طلوع فجر به دعا و گریه و بی تابی به سر بردم و در صباح همان روز به تالیف این کتاب آغاز کردم. (11)

12- شهادت درخت

شخصی نزد شریح ادعا کرد که فلان زیر فلان درخت پولی از من گرفته نمی دهد، طرف منکر واقعه شد. شریح به مدعی گفت: برو ده برگ از آن درخت بچین و بیاور تا شهادت دهد، و مشغول مرافعات دیگر شد. بعد از مدتی روی به منکر کرده گفت: فلانی به پای آن درخت رسیده؟
گفت: نه، حکم موافق مدعی داد؛ چون منکر گفته بود من چنین درختی نمی دانم! (12)

13- فرجام خطیبان بی عمل

از پیامبر اکرم صلی اله علیه و آله نقل است که فرمود: همان طور که زندگی می کنید می میرید و همان گونه که می خوابید محشور می شوید . و نیز می فرمود: شب معراج مردمی را دیدم که لبانشان بریده شد و دوباره به شکل اول باز می گشت و دوباره بریده می شد. جبرییل مرا گفت: اینان خطیبان امت تو هستند که لبان شان بریده می شود؛ چون به آنچه که می گویند عمل نمی کنند. (13)