فهرست کتاب


روحانیت و سیاست از دیدگاه امام خمینی (ره)

رسول سعادتمند

میزان ارزش خدمت نه تحصیل مقام

حضرات روحانیون از ائمه جمعه و جماعات یا سایر آقایان محترم توجه کنند که شهرهای خود را از خدمتگزاران به ملت و بندگان صالح خدا خالی نکنند که خدمت به مردم و رفع حاجات آنان و تربیت علمی و اخلاقی بندگان خدا که شغل شریف روحانیت است بر هر چیز مقدم است مگر آن که بدانند وجود آنها در مجلس برای خدمت به اسلام مفیدتر است. میزان در نظر همه ارزش خدمت باشد نه خدای نخواسته تحصیل مقام و شما می دانید در جمهوری اسلامی مقاماتی که در رژیم های دیگر مطرح است و برای تحصیل آن دست به همه نوع فعالیت مشروع یا غیر مشروع می زنند مطرح نیست و اساساً این مقامات ارزشی ندارد مگر آن که خدمت به خدا و خلق خدا باشد، شماها تابع آن بزرگمرد تاریخ - صلی الله علیه - هستید که درباره حکومت آن کلام را فرمود. (61)

هشدار

اگر روحانیون، ملت، خطبا، علما، نویسندگان، روشنفکران متعهد سستی بکنند و از قضایای صدر مشروطه عبرت نگیرند، به سر این انقلاب آن خواهد آمد که بر سر انقلاب مشروطه آمد. (62)

صحنه را به غربزدگان نسپارید

به جامعه محترم روحانیت خصوصاً مراجع معظم وصیت می کنم که خود را در مسائل جامعه خصوصاً مثل انتخابات رئیس جمهور و وکلای مجلس کنار نکشند و بی تفاوت نباشند، همه دیدید و نسل آتیه خواهد شنید که دست سیاست بازان پیر و شرق و غرب، روحانیون را که اساس مشروطیت را با زحمات و رنج ها بنیان گذاشتند از صحنه خارج کردند و روحانیون نیز بازی سیاست بازان را خورده و دخالت در امور کشور و مسلمین را خارج از مقام خود انگاشتند و صحنه را به دست غربزدگان سپردند و به مشروطیت و قانون اساسی و کشور و اسلام آن آوردند که جبرانش احتیاج به زمان طولانی دارد. (63)

...................) Anotates (.................
1) 25/5/61 - در جمع ائمه جمعه استان بوشهر - صحیفه نور ج 16، ص 248
2) 22/7/61 در جمع ائمه جمعه مراکز استانهای سراسر کشور صحیفه نور، ج 17، ص 53
3) 20/4/59 درجمع روحانیون و ائمه جماعات تهران وشهرستانها ،صحیفه نور، ج 12، ص 228
4) 5/7/56 بیانات امام در مورد نقش احکام سیاسی عبادی درانسان سازی، صحیفح نور، ج 1، ص 240-239 .
ساسه جمع سائس به معنی مرد سیاست و نیز متولی امر است. این تعبیر در زیارت جامعه کبیره وارده شده است، من لا یحضره الفقیه، ج 2، ص 307
5) ساسه جمع سائس به معنی مرد سیاست و نیز متولی امر است. این تعبیر در زیارت جامعه کبیره وارد شده است. من لا یحضره الفقیه، ج 2، ص 370
6) 14/11/57 - در جمع عده ای از روحانیون، صحیفه نور، ج 5، ص 19
7) 30/10/59 - در جمع ائمه شهرستانها، صحیفه نور، ج 13، ص 216
8) 3/10/59 - در جمع ائمه شهرستانها، صحیفه نور، ج 13، ص 218
9) 3/10/59 - در جمع ائمه شهرستانها، صحیفه نور، ج 13، ص 218
ولایت فقیه، ص 133-132
10) 10/4/1360 - بیانات امام در جمع روحانیون تهران، صحیفه نور،ج 15، ص 56-57
11) 10/4/1360 - بیانات امام در جمع روحانیون تهران، صحیفه نور، ج 15، ص 57
12) 10/4/1360 - بیانات امام در جمع روحانیون تهران، صحیفه نور، ج 15، ص 58/57
13) وما اخذ الله علی العلماء الا یقاروا علی کظه ظالم و
14) 6/5/66 پیام برائت به زائرین بیت الله الحرام، صحیفه نور، ج 20، ص 127
15) ولایت فقیه، ص 126
16) 18/6/60 - در جمع ائمه جماعات استان خراسان، صحیفه نور، ج 15، ص 147
17) 14/11/63 - در دیدار با رئیس جمهور، اعضای مجلس خبرگان و...، صحیفه نور، ج 19، ص 96

18) 3/10/59 - در جمع ائمه جمعه شهرستانها، صحیفه نور، ج 13، ص 217
19) ولایت فقیه، ص 16
20) 12/10/61 - در دیدار با روسای جمهوری و مجلس و...، صحیفه نور، ج 17، ص 138
21) 25/6/58 - در جمع اعضای مجتمع اموزشی طیبه پیراسته لنگرود، صحیفه نور، ج 9، ص 136
22) 7/10/58 - مصاحبه پروفسور الگار امریکایی با امام، صحیفه نور، ج 11، ص 133
23) 18/6/60 - در جمع ائمه جماعت استان خراسان، صحیفه نور، ج 15، ص 146
24) 16/12/57 - در جمع روحانیون و طلاب قم، صحیفه نور، ج 5، ص 169
25) ولایت فقیه، ص 117
26) 15/12/57 - در جمع روحانیون و طلاب حوزه علمیه قم، صحیفه نور، ج 5، ص 146
27) 6/3/50 - بیانات امام به مناسبت جشنهای 2500 ساله، صحیفه نور، ج 1، ص 173
28) 3/9/1361 - بیانات امام در جمع ائمه جمعه استان خراسان، صحیفه نور، ج 17،ص 84
29) 10/4/1360 - بیانات امام در جمع روحانیون تهران، صحیفه نور، ج 15، ص 58
30) وصیت نامه سیاسی - الهی امام
31) سوره محمد، آیه 12
32) 6/3/50 - بیانات امام به مناسبت جشنهای 2500ساله، صحیفه نور، ج 1، ص 174
33) 30/4/58 - در جمع دانشجویان دانشکده بابل، صحیفه نور، ج 8، ص 183
34) 6/5/66 پیام برائت به زائرین بیت الحرام، صحیفه نور، ج 20، ص 125
35) 4/8/60 - در جمع گویندگان و خطبای مذهبی، صحیفه نور، ج 15، ص 203
36) 20/4/59 - در جمع روحانیت و ائمه جماعات تهران و شهرستانها، صحیفه نور، ج 12، ص 229 - 230
37) 3/9/61 - در جمع ائمه جمعه استان خراسان، صحیفه نور، ج 17، ص 84
38) 11/9/61 - در جمع ائمه جمعه و روحانیون استان همدان، صحیفه نور، ج 17، ص 95
39) 19/3/65 - در دیدار با رئیس جمهور، رئیس مجلس و...، صحیفه نور، ج 20، ص 6
40) 1/4/60 - در جمع روحانیون تهران، صحیفه نور، ج 5، ص 62
41) 18/6/60 - در جمع ائمه جماعات استان خراسان، صحیفه نور، ج 15، ص 147 148
42)
43)
44) 3/10/59 - در جمع ائمه جمعه شهرستانها، صحیفه نور، ج 13، ص 219
45) 30/3/61 - در جمع گروهی از علما و روحانیون، صحیفه نور، ج 16، ص 212
46) 27/8/61 - در جمع گروهی از هموطنان ارمنی، کلیمی، آشوری، صحیفه نور، ج 17، ص 80
47) 3/12/67 - پیام امام خطاب به مراجع اسلام و روحانیون سراسر کشور، صحیفه نور، ج 21، ص 92
48) 3/12/67 - پیام امام خطاب به مراجع اسلام و روحانیون سراسر کشور، صحیفه نور،ج 21، ص 95
49) 16/9/1359 - بیانات امام در جمع گروهی ازپاسداران عازم جبهه های جنگ، صحیفه نور، ج 13، ص ص 196، 197
50) 10/4/1360 - بیانات امام در جمع روحانیون تهران، صحیفه نور، ج 15، ص 690
51) 1/1/1359 - پیام امام به مناسبت حلول سال جدید، صحیفه نور، ج 12، ص 24
52) 20/4/1359 - بیانات امام در جمع روحانیون تهران و شهرستانها، صحیفه نور، ج 12، ص 231، 232
53) 3/10/1357 - بیانات پیرامون عوامل پیروزی نهضت و تاکید بر حفظ آن، صحیفه نور، ج 2، ص 581
54) 14/12/59 - در جمع مسوولان دفتر تبلیغات، صحیفه نور، ج 14، ص 124
55) 14/12/59 - در جمع مسئولان دفتر تبلیغات، صحیفه نور، ج 14، ص 124
56) 22/11/62 - پیام به مناسبت پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب، صحیفه نور، ج 18، ص 232، 231
57) 9/12/62 - در جمع مدیران و کارکنان صداوسیما، صحیفه نور، ج 18، ص 247، 245
58) 9/12/62 در جمع مدیران و کارکنان صدا و سیما، صحیفه نور، ج 18، ص 247، 245

59) 10/4/1360 - بیانات امام در جمع روحانیون تهران، صحیفه نور، ج 15، ص 61، 62
60) 10/4/1360 - بیانات امام در جمع روحانیون تهران، صحیفه نور، ج 15، ص 61
61) 22/11/62 - پیام به مناسبت پجمین سالگرد پیروزی انقلاب، صحیفه نور، ج 18، ص 232
62) 4/8/60 - در جمع گویندگان و خطبای مذهبی، صحیفه نور، ج 15، ص 202
63) 15/3/68 - وصیت نامه سیاسی - الهی امام، صحیفه نور، ج 21، ص 186