فهرست کتاب


روحانیت و سیاست از دیدگاه امام خمینی (ره)

رسول سعادتمند

بزرگ نمایی اشتباهات برای خارج کردن روحانیت از صحنه

تکلیف بزرگ هم این است که در هر جا هستید و هر کاری دارید جدیت کنید که حتی اشتباه نکنید، آنها فکر این هستند که شما را از صحنه خارج کنند. از صحنه خارج کردن به این است که اگر یک خطایی از شما دیدند بزرگش کنند و به رخ مردم بکشند و مردم را از شما منحرف کنند. این جریان در کار بود که مردم از شما چه کند، تا کسی به شما فحش بدهد. این آقا بهشتی مسلمان، متعهد، مجتهد، این چه کرده بود که تو تاکسی می نشستی می دیدی که دو نفر آدم به هم می رسند یک حرفشان فحش به اوست، تو اجتماعات یک دسته ای مرگ بر کی، طالقانی را تو کشتی. شما ببینید چه ظلمی به یک همچو موجود فعالی که مثل یک ملت بود برای این ملت ما، با چه حیله هایی این را می خواستند بیرون کنند. خوب، حالا رفته است کنار، ولی اینها بدانند که با رفتن این و آن، خیر، مسائلشان حل نمی شود، مردم بیشتر می فهمند که شما چکاره بودید و می خواستید چه بکنید. (50)

تبلیغات سوء علیه روحانیت و توطئه جدایی روحانیت و دانشگاه

خواهران و برادران عزیزم: بدانید آنانی که روحانیون را مرتجع می دانند در نهایت راه شاه و امریکا را می روند. ملت شریف ایران با پشتیبانی از روحانیت اصیل و متعهد ایران که همیشه حافظ و سنگربان این مرز و بوم بوده اند، دین خود را به اسلام ادا کردند و طمع ستمکاران تاریخ را از کشور قطع می نمایند. از طرف دیگر من به روحانیین محترم در هر جا هستند اعلام می کنم ممکن است شیاطین با ایادی خود تبلیغات سوئی علیه جوانان عزیز خصوصا جوانان دانشگاهی بکنند، باید روحانیون بدانند که امروز تکلیف آن است که همه قشرهای ملت خصوصاً دو قشر معظم که مغز متفکر ملت هستند دست به دست هم داده و علیه قدرتهای شیطانی و مستکبرین کوشش نموده و در صف واحد نهضت اسلامی را جلو رانده و استقلال و آزادی را چون جان عزیز خود نگهبانی کنید. نقشه جهانخواران و عمال آنان جدا کردن این دو طبقه مؤثر متفکر در زمان رژیم طاغوتی بود و مع الاسف موفق شد و کشور را به تباهی کشاند و آن نقشه بار دیگر در دست اجراست که با غفلت جزئی رو به تباهی خواهیم رفت. (51)

ای آقایان نویسندگان و روشنفکران، اینقدر روحانیت را تضعیف نکنید

اگر اسلام را از دست شما بگیرند، خیال نکنید که اسلام را که گرفتند یک ملت می گذارند و یک ملیتی که این آقایان ملت گراها، هی دهن خودشان را پر می کنند، ملت، ملت اگر اسلام را از دست شما گرفتند و آخوند و ملت را جدا کردند، شما چهار نفر ملی نمی توانید هیچ کاری بکنید، اگر بین شما امثال بختیار نباشد و حال این که ممکن است باشد. این قدر تفرقه ایجاد نکنید ای آقایان نویسندگان، این قدر تضعیف نکنید روحانیت را از آقایان روشنفکران، این قدر مملکت را از این طرف به آن طرف نکشید تا این که خدای نخواسته بیایند همه تان را عذرتان را بخواهند. با هم باشید، آماده باشید، ملت باید آماده باشد. (52)