فهرست کتاب


روحانیت و سیاست از دیدگاه امام خمینی (ره)

رسول سعادتمند

هشدار به طلاب جوان

باید مراقب بود که تفکر جدایی دین از سیاست از لایه های تفکر اهل جمود به طلاب جوان سرایت نکند، و یکی از مسائلی که باید برای طلاب جوان ترسیم شود همین قضیه است که چگونه در دوران و انفسای نفوذ مقدسین نافهم و ساده لوحان بی سواد، عده ای کمر همت بسته اند و برای نجات اسلام و حوزه و روحانیت از جان و آبرو سرمایه گذاشتند. (47)

مواظب روی کار آمدن انقلابی نماها باشید

من به طلاب عزیز هشدار می دهم که علاوه بر این که باید مواظب القائات روحانی نماها و مقدس ماب ها باشند، از تجربه تلخ روی کارآمدن انقلابی نماها و به ظاهر عقلای قوم که هرگز با اصول و اهداف روحانیت آشتی نکردند عبرت بگیرند که مبادا گذشته تفکر و خیانات آنان فراموش و دلسوزیهای بی مورد و ساده اندیشی ها سبب مراجعت آنان به پست های کلیدی و سرنوشت ساز نظام شود. (48)

تضعیف روحانیت، توطئه ای برای غارت و وابستگی کشور

بیدار باشید، ملت ما بیدار باشد، توجه داشته باشد که هر گوینده ای که بخواهد ایجاد اختلاف بکند، هر گوینده ای که بخواهد روحانیت را تضعیف بکند، نظر به روحانیون تنها نیست، آنها را تضعیف می کند، دنبالش شما هستید. آنها می خواهند که هجوم به این مملکت بکنند و همه چیز این مملکت را ببرند و کسی نباشد یک تعرضی بکند، یک مقابله ای بکند. شما هر کدامتان که یادتان باشد، از اولی که این کودتای رضاخان تحقق پیدا کرد تا حالا در هر قضیه ای که بوده است روحانیون در صف مقدم مخالفت کردند و زجرها کشیدند و حبس ها رفتند و تبعیدها رفتند و مردم مسلمان دنبال آنها هستند و اگر چنانچه آنها از مردم گرفته بشود و مردم از آنها گرفته بشوند، آن روزی است که ابرقدرتها جشن می گیرند. روشنفکرهایی که عامل ابرقدرتها نیستند لکن اعمالی می کنند، صحبت هایی می کنند که در نتیجه، همان نتیجه اعمال را می دهد بیدار بشوند، توجه بکنند به این که یک مملکت اسلامی است، یک مملکتی است که مال خودتان شده، مستقل است، وابسته به هیچ جا نیست، کاری نکنید که این وابستگی که گسسته شده است دوباره پیوسته بشود. دعوت به اسلام بکنید. دعوت به صلاح بکنید، دعوت به تجهیزات سلاحی بکنید، دعوت به فرهنگ اسلامی بکنید. این فرهنگ های غربی را پیش از پنجاه سال است که شما دیدید و هر چه بر سر این ملت آمد از این فرهنگ غربی آمد، هر انحرافی که برای جوان های عزیز ماپیدا شد به واسته این فرهنگ غربی بود. روشنفکران توجه کنند به این که مهلت بدهند یک چند سالی هم فرهنگ اسلامی باشد،تجربه کنند ببینند که با فرهنگ اسلام چه خواهد شد. (49)