فهرست کتاب


روحانیت و سیاست از دیدگاه امام خمینی (ره)

رسول سعادتمند

حفظ حیثیت روحانیت

باید در عین حالی که هر کسی به شغل خودش باید مشغول باشد و هر کسی باید همان کاری که دارد خوب انجام بدهد لکن حاضر باشد در مملکت و غایب نباشد از سیاستی که در مملکت می گذرد، توجه داشته باشد که اگر یک وقت مثلا یک جمعیتی یا یک فردی، یا حکومتی پایش را کج گذاشت، همه اعتراض کنند و نگذارند که واقع بشود، یا یک افرادی غیر صحیحی را اگر چنانچه در مأموریتهایی گذاشتند و آقایان و علمای بلاد می دانند که این فاسد است خودشان نروند سراغش،
اطلاع بدهند به آن جاهایی که باید اینها را تغییر بدهند واز آنها بخواهند که تغییر بدهند. اگر خودشان بروند، ولو یک آدم فاسدی را خود آقایان بفرستند یا بروند و آن فاسد را از آن جا بیرون کنند، این موجب و هم می شود برای اهل علم، اینها باید ارشاد کنند دولت را، ارشاد کنند به این مأموری که اینجا فرستادی اشتباه بوده است و دولت را وادار کنند، مجلس را وادار کنند تا این اصلاح بشود، خودشان اگر بخواهند مستقیماً دخالت بکنند، موجب این می شود که در بین مردم موهوم بشوند و شما حفظ حیثیت خودتان برایتان واجب است. هر مؤمنی حفظ عرض خودش برایش واجب است لکن علما بیشتر مأمورند به این امور، حجت بر علما تمامتر است. این وظیفه ماهاست که باید هر کسی خودش را محترم بشمارد، دلسرد نشود امام جماعت از جماعتش، اهل منبر از منبرش و - عرض کنم که - مراجع از مرجعیتشان، علمای بلاد از مسائلی که خودشان دارند. اینها باید حفظ کنند آن چیزی که مال خودشان است و حاضر باشند برای امور سیاسی. (36)

در کنار یکدیگر در صحنه باشید

من امیدوارم که شما آقایان با صفای قلب در کنار یکدیگر باشید و مردم را به صلاح و سداد دعوت کنید و همه در صحنه باشید مردم را به حضور در صحنه دعوت کنید. این طور نیست که آدم خوب کسی باشد که در کناری نشسته باشد و تسبیحی دست بگیرد و در مسجد ذکر بگوید. اگر انسان خوب این گونه بود حضرت رسول صلی الله علیه و آله و حضرت امیر مؤمنان علیه السلام هم این کار را می کرد، ما ندیدیم در تاریخ کسی گفته باشد رسول اکرم و امیر مؤمنان در جایی از صحنه کناره گیری کنند و در مسجد بنشیند و ذکر بگویند، بلکه به عکس در همه جا حضور داشتند و در صحنه بودند. بنابراین این که عده ای نشسته اند و می گویند باید کناره گیری کرد، درست نیست. (37)

حضور فعال در صحنه رمز پیروزی

من عرض می کنم که هم علما این مطلب را همیشه به مردم گوشزد کنند و هم مبلغین گوشزد کنند که این حضور شما در صحنه و پشتیبانی شما از جمهوری اسلامی و از مجلس و از دولت و از قوه قضائیه و از ارتش و از سپاه پاسداری و همه، این رمز پیروزی است که عاید شما شده است و به شکرانه نعمت پیروزی، مردم را دعوت کنید به این که در صحنه باشند و مردم دنبال این باشند که مشکلاتی که برای دولت یا برای مجلس یا برای ارتش پیش می آید، ننشینند و نگاه کنند و ناظر باشند. در صحنه باشند، در صحنه باشند و فعالیت کنند. به فعالیت شماهاست که این جمهوری زنده مانده و شکوفا خواهد بود. (38)