فهرست کتاب


روحانیت و سیاست از دیدگاه امام خمینی (ره)

رسول سعادتمند

پیدایش تحول

این یک جور تحولی بود که حاصل شد، یک تحول دخالت همه در مسائل روز و مسائل سیاسی، همین جمعیتی که روزنامه خواندن را در آن وقتها اشکال می کردند حالا همان ها منزل هایشان هم رادیو هست و هم تلویزیون هست و هم - عرض می کنم - اصلا مشروعش هست، غیر مشروعش نیست و هم مسائل روز طرح است. (33)

از نقش تعیین کننده خود غافل نشوید

متأسفانه نه تنها مردم کشورها، بلکه روحانیون ممالک اسلامی اکثراً از کارآیی و نقش سازنده و تعیین کننده خود در مسائل روز و سیاسی بین المللی بی خبر هستند و متأثر از القائات و بر داشتهای مادی، تصور می کنند که در عصر تمدن و تکنیک و صنعت و تحولات علمی و پیشرفتهای مادی، نفوذ روحانیت کم شده است و نعوذبالله اسلام از اداره کشورها عاجز مانده است، که بحمدالله پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری روحانیت، خلاف این تصورات را ثابت نمود و علی رغم همه کارشکنی ها و سنگ اندازیها و توطئه های شرق و غرب و حسادت و کینه توزی ایادی آنان توانمندی و اقتدار روحانیت اسلام آشکار گردید. (34)

حفظ جمهوری اسلامی از اعظم فرایض است

اگر چنانچه همه ما، شماها، همه ملت و خصوصاً روحانیت و خطبا در صحنه نباشیم و حاضر نباشیم در قضایایی که می گذرد، مطمئن باشید که با عدم حضور شما به سر انقلاب آن خواهد آمد. اگر - حفظ اسلام یک فریضه الهی است بالاتر از تمام فرایض، یعنی هیچ فریضه ای در اسلام بالاتر از حفظ خود اسلام نیست، اگر حفظ اسلام جزء فریضه های بزرگ است و بزرگترین فریضه است، بر همه ما و شما و همه ملت و همه روحانیون حفظ این جمهوری اسلامی از اعظم فرایض است. اگر بنا باشد که روحانیون کنار بروند و همین گاهی با یک قلمی فرض کنید که اشکالات را بگویند و در رفع اشکالات کوشش نکنند و خطبا در منابر خودشان مسائل روز را فراموش کنند و مسائل انقلاب را فراموش کنند، این انقلاب صدمه خواهد دید. (35)