فهرست کتاب


روحانیت و سیاست از دیدگاه امام خمینی (ره)

رسول سعادتمند

عاقبت سوء بی تفاوتی

اینهایی که به امور جامعه و مصیبتهای مردم اهتمام ندارد و از جنایاتی که در کشور اسلامی می شود، غافلند و ساکتند و سرگرم خوردن و لذت بردن و زندگی مادی خود هستند مصداق همان آیه شریفه اند: یتمتعون و یا کلون کما تاکل الانعام و النارمثوی لهم (31)
بهره و لذت می برند و می خورند چنانکه حیوانات می خورند و جایشان جهنم است. اینها که غافلند و نمی دانند که از بودجه اسلام دارند ارتزاق می کنند و باید اسلام و مسلمین خدمت کنند مثل حیوانند. حیوان نمی داند این خوراکی که دارد از کجا آمده است، تمام دنیا کشته شوند اگر علفش سر جایش باشد خوشحال است و عین خیالش نیست، او علفش رامی خواهد و می خورد یاکلون کما تاکل الانعام دنیا عار دارد از اینها. مسلمین عار دارند از اینها. (32)

پیدایش تحول

این یک جور تحولی بود که حاصل شد، یک تحول دخالت همه در مسائل روز و مسائل سیاسی، همین جمعیتی که روزنامه خواندن را در آن وقتها اشکال می کردند حالا همان ها منزل هایشان هم رادیو هست و هم تلویزیون هست و هم - عرض می کنم - اصلا مشروعش هست، غیر مشروعش نیست و هم مسائل روز طرح است. (33)

از نقش تعیین کننده خود غافل نشوید

متأسفانه نه تنها مردم کشورها، بلکه روحانیون ممالک اسلامی اکثراً از کارآیی و نقش سازنده و تعیین کننده خود در مسائل روز و سیاسی بین المللی بی خبر هستند و متأثر از القائات و بر داشتهای مادی، تصور می کنند که در عصر تمدن و تکنیک و صنعت و تحولات علمی و پیشرفتهای مادی، نفوذ روحانیت کم شده است و نعوذبالله اسلام از اداره کشورها عاجز مانده است، که بحمدالله پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری روحانیت، خلاف این تصورات را ثابت نمود و علی رغم همه کارشکنی ها و سنگ اندازیها و توطئه های شرق و غرب و حسادت و کینه توزی ایادی آنان توانمندی و اقتدار روحانیت اسلام آشکار گردید. (34)