فهرست کتاب


روحانیت و سیاست از دیدگاه امام خمینی (ره)

رسول سعادتمند

وظیفه علما

حضرت امیر ملا نبود خطبه های به آن طولانی داشت؟ حضرت رسول خودشان خطبه های به آن طولانی دارند، ایشان ملا نبودند؟ وقتی نوبت به ماها می رسید عذرها درست می کنیم برای این که ما می خواهیم از زیر بار در برویم. شما این طور تربیت نشوید آقا، شما موظفید برای اینکه به اسلام خدمت بکنید، موظفید، خدمت همین نیست که درس بخوانید، این هم یک شعبه است، موظفید که گرفتاریهایی را که برای مسلمین پیش می آید شما دخالت در آن بکنید، موظفید دخالت بکنید. (27)

روحانیت باید عضو فعال جامعه باشد

این طور نیست که آدم خوب کسی باشد که در کناری نشسته باشد و تسبیحی دست بگیرد و در مسجد ذکر بگوید. اگر انسان خوب این گونه بود حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت امیر المؤمنین (علیه السلام) هم این کار را می کردند. ما ندیدیم در تاریخ کسی گفته باشد رسول اکرم و امیر مؤمنان در جایی از صحنه کناره گیری کنند و در مسجد بنشیند و ذکر بگویند، بلکه بعکس در همه جا حضور داشتند و در صحنه بودند. بنابراین این که عده ای نشسته اند و می گویند باید کناره گیری کرد، درست نیست، روحانیت باید عضو فعال جامعه باشد، و مردم را هدایت و ارشاد نماید. شما آقایان هم بر امور جاری در محل خودتان نظارت داشته باشید و مردم را هدایت کنید. (28)

همه ما باید فدای اسلام شویم

کلکم راع و کلکم مسئول و این رعی برای شما بیشتر مطرح است، برای علما بیشتر مطرح است، همه مان مسؤولیم. اگر چنانچه فوج از ما را بکشند، آن بعدی ها باید بیایند جایش را بگیرند. اسلام است، اسلام را ما باید همه مان فدایش بشویم، پیغمبر هم فدای اسلام شد، سیدالشهدا هم فدای اسلام شد. اسلام بزرگترین چیزی است که - در - ودیعه خداست در بشر. ما باید عزممان را مصمم کنیم که در این راه شهید بشویم و علما بیشتر. (29)