فهرست کتاب


روحانیت و سیاست از دیدگاه امام خمینی (ره)

رسول سعادتمند

فقه و درس و بحث برای حفظ اسلام

فقه و درس و بحث برای حفظ اسلام است، آن روزی که اسلام محتاج به این است که فقها هم در میدان بروند باید بروند، آن روزی که اسلام محتاج به این است که حوزه ها تعطیل بشود و مشغول بشود به یک کاری، برای حفظ بیضه اساس اسلام باید درسها تعطیل بشود. (26)

وظیفه علما

حضرت امیر ملا نبود خطبه های به آن طولانی داشت؟ حضرت رسول خودشان خطبه های به آن طولانی دارند، ایشان ملا نبودند؟ وقتی نوبت به ماها می رسید عذرها درست می کنیم برای این که ما می خواهیم از زیر بار در برویم. شما این طور تربیت نشوید آقا، شما موظفید برای اینکه به اسلام خدمت بکنید، موظفید، خدمت همین نیست که درس بخوانید، این هم یک شعبه است، موظفید که گرفتاریهایی را که برای مسلمین پیش می آید شما دخالت در آن بکنید، موظفید دخالت بکنید. (27)

روحانیت باید عضو فعال جامعه باشد

این طور نیست که آدم خوب کسی باشد که در کناری نشسته باشد و تسبیحی دست بگیرد و در مسجد ذکر بگوید. اگر انسان خوب این گونه بود حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت امیر المؤمنین (علیه السلام) هم این کار را می کردند. ما ندیدیم در تاریخ کسی گفته باشد رسول اکرم و امیر مؤمنان در جایی از صحنه کناره گیری کنند و در مسجد بنشیند و ذکر بگویند، بلکه بعکس در همه جا حضور داشتند و در صحنه بودند. بنابراین این که عده ای نشسته اند و می گویند باید کناره گیری کرد، درست نیست، روحانیت باید عضو فعال جامعه باشد، و مردم را هدایت و ارشاد نماید. شما آقایان هم بر امور جاری در محل خودتان نظارت داشته باشید و مردم را هدایت کنید. (28)