فهرست کتاب


روحانیت و سیاست از دیدگاه امام خمینی (ره)

رسول سعادتمند

نسل جوان روحانیت، به داد اسلام برسید

شما نسل جوان حوزه های روحانیت باید زنده باشید و امر خدا را زنده نگه دارید. شما نسل جوانید، فکرتان را رشد و تکامل دهید. افکاری را که همه در اطراف حقایق و دقایق علوم دور می زند کنار بگذارید، چون این ریز بینی ها بسیاری از ما را انجام مسئولیتهای خطیرمان دور نگه داشته است؟ به داد اسلام برسید و مسلمانان را از خطر نجات دهید. اسلام را دارند از بین می برند، به اسم احکام اسلام به اسم رسول اکرم صلی الله علیه و آله اسلام را نابود می کنند. (25)

فقه و درس و بحث برای حفظ اسلام

فقه و درس و بحث برای حفظ اسلام است، آن روزی که اسلام محتاج به این است که فقها هم در میدان بروند باید بروند، آن روزی که اسلام محتاج به این است که حوزه ها تعطیل بشود و مشغول بشود به یک کاری، برای حفظ بیضه اساس اسلام باید درسها تعطیل بشود. (26)

وظیفه علما

حضرت امیر ملا نبود خطبه های به آن طولانی داشت؟ حضرت رسول خودشان خطبه های به آن طولانی دارند، ایشان ملا نبودند؟ وقتی نوبت به ماها می رسید عذرها درست می کنیم برای این که ما می خواهیم از زیر بار در برویم. شما این طور تربیت نشوید آقا، شما موظفید برای اینکه به اسلام خدمت بکنید، موظفید، خدمت همین نیست که درس بخوانید، این هم یک شعبه است، موظفید که گرفتاریهایی را که برای مسلمین پیش می آید شما دخالت در آن بکنید، موظفید دخالت بکنید. (27)