فهرست کتاب


روحانیت و سیاست از دیدگاه امام خمینی (ره)

رسول سعادتمند

لزوم دخالت روحانیت در سیاست

اخذ پیمان خداوند از علما

مگر نه این است که خداوند از علما پیمان گرفته است که در برابر ستم ستمکاران و ظلم جنایت پیشگان ساکت و آرام نمانند؟ (13)
مگرنه این است که علما حجت پیامبران و معصومین بر زمین هستند؟ پس باید علما روشنفکران و محققان به داد اسلام برسند و اسلام را از غربتی که دامنگیرش شده است نجات دهند و بیش از این ذلت و حقارت را تحمیل نکنند و بت سیادت تحمیلی جهانخواران را بکشند و بصیرت و سیاست چهره منور و پر اقتدار خود را آشکار سازد. (14)

لزوم اصلاح فکری حوزویان

ما باید در اصلاح فکری و اخلاقی افراد حوزه کوشش کنیم .
آثار فکری و روحی را، که ناشی از تبلیغات و تلقینات بیگانگان و سیاست دولتهای خائن و فاسد است، از بین ببریم و با آن مبارزه کنیم. این آثار کاملا مشهود است. مثلا بعضی را می بینیم که در حوزه ها نشسته به گوش یکدیگر می خوانند که این کارها از ما ساخته نیست. چکار داریم به این کارها؟ ما فقط باید دعا کنیم و مسأله بگوییم. این افکار آثار تلقینات بیگانگان است. نتیجه تبلیغات سوء چند ساله استعمارگران است که در اعمال قلوب نجف و قم و مشهد و دیگر حوزه ها وارد شده، و باعث افسردگی و سستی و تنبلی گردیده و نمی گذارد رشدی داشته باشند. مرتباً عذرخواهی می کنند که این کارها از ما ساخته نیست. (15)