فهرست کتاب


روحانیت و سیاست از دیدگاه امام خمینی (ره)

رسول سعادتمند

خدعه جدایی دین از سیاست

(4)مسأله جدا بودن دین از سیاست، مسأله ای که با کمال تزویر و خدعه طرح کردند حتی ما را هم متشبه کردند. حتی کلمه آخوند سیاسی یک کلمه فحش است در محیط ما، فلان آخوند سیاسی است در صورتی که
آقایان خواندند در دعاهای معتبر ساسة العباد (5) مع ذلک از بس اشتباه کاری شده است. ما خودمان هم باورمان آمده است که دین از سیاست جداست. آخوند در محراب برود و شاه هم مشغول دزدیش باشد.(6)

آخوند سیاسی

یک مطلبی که همه می دانید و می دانیم این است که شیاطین بزرگ و کوچک و آنهایی که می خواستند و می خواهند تمام قدرتها را در هر جا قبضه کنند و تمام منافع ملتها را چپاول کنند، از سالها طولانی نقشه های عجیب و غریبی داشتند و مع الاسف قشرهای زیادی غافل بودند، از جمله این مطلب که روحانیون در امور سیاسی نباید دخالت کنند، آنها باید مردم را در این نماز و روزه و امثال اینها هدایت کنند و جای آنها و شغل آنها مسجد است و منزل، مسجد بیایند نماز بخوانند، منزل بروند استراحت کنند و به طوری این تبلیغ شده بود که همه باورشان آمده بود تقریباً و دخالت در سیاست یک فحشی بود برای اهل علم. اگر می گفتند فلان آخوند سیاسی است، این به منزله یک فحش تلقی می شد و خود مردم و بلکه خود روحانیون هم بسیارشان این مسأله را باورشان آمده بود. اگر راجع به یک امر اجتماعی، یک امری که مادر امور سیاسی دخالت نمی کنیم، و اگر یک ملایی در سیاست ملت و مصالح کشور صحبت می کرد، می گفتند که این سیاسی است و بر خلاف موازین است. این مسأله ای بود که این قدر رویش تبلیغات کرده بودند در داخل و خارج، که به این زودی نمی شد از ذهن مردم بیرون کرد. آنها می خواستند که یک قشر بزرگی از جامعه که جامعه تبع آنها هست منزوی کنند و خودشان به جای آنها بنشینند، حکومت مال ما، نماز جماعت خشکی که در آن اصلاً صحبت اجتماعی و سیاسی نباشد هم مال شما. (7)

ادامه حیله بر کناری علما از سیاست

خیال نکنید که این قدرتهای بزرگ از ما دست برداشته اند ،الان همه حیله ها در کار است که شما را از سیاست کنار بزنند، شما را نگذارید در امور اجتماعی دخالت بکنید، شما را نگذارید که در حکومت هیچ دخالتی بکنید.(8)