فهرست کتاب


روحانیت و سیاست از دیدگاه امام خمینی (ره)

رسول سعادتمند

جدایی دین و روحانیت از سیاست، القاء اجانب

البته در اذهان بسیاری، بلکه اکثری، بیشتر از مردم، بیشتری از اهل علم، بیشتری از مقدسین این است که اسلام به سیاست چه کار دارد، اسلام و سیاست جداست از هم. همین چیزی که حکومتها نمی گذارند، همین که از اول القا کردند این اجانب در اذهان ما و حکومتها در اذهان ما- که اسلام به سیاست.آخوند چه کار دارد به سیاست فلان آخوند را وقتی عیبش را می گیرند می گویند؛ آخوند سیاسی است، اسلام می گویند از سیاست کنار است. دین علی حده است، سیاست علی حده است، اینها اسلام را نشناخته اند. اسلامی که حکومتش تشکیل شد در زمان رسول الله و باقی ماند این حکومتها به عدل یا به غیر عدل و در زمان حضرت امیر باز حکومت عادله اسلامی بود، یک حکومتی بود با سیاست،با همه جهاتی که بود مگر سیاست چی است. روابط ما بین حاکم با سایر حکومتها، عرض می کنم که جلوگیری از مفاسدی که هست، همه اینها سیاست است. احکام سیاسی اسلام بیشتر از احکام عبادی آن هست. کتابهایی که اسلام بیشتر از احکام عبادی آن هست. کتابهای که اسلام در سیاست دارد بیشتر از کتابهایی است که در عبادت دارد.
این غلط را در ذهن ما جای گیر کرده اند و حتی حال باورشان آمده است آقایان به این که اسلام با سیاست جدا است، یک احکام عبادی است ما بین خود و خدا، بروید توی مسجدتان و هر چه می خواهید دعا کنید، هر چه می خواهید قرآن بخوانید ما هم با شما کاری نداریم. اما این اسلام نیست، اسلام در مقابل ظلمه ایستاده است، حکم به قتال داده است، حکم به کشتن داده است، در مقابل کفار و در مقابل متجاسرین و کسانی که چیز هستند احکام دارد، این همه احکام در اسلام نسبت به اینها هست، اینهمه احکام حکم به قتال و حکم به جهاد و حکم به اینها هست، اسلام از سیاست دور است؟! اسلام فقط این مسجد رفتن و قرآن خواندن و نماز خواندن است؟! این نیست، این احکام را دارد و باید این احکام هم اجرا بشود

خدعه جدایی دین از سیاست

(4)مسأله جدا بودن دین از سیاست، مسأله ای که با کمال تزویر و خدعه طرح کردند حتی ما را هم متشبه کردند. حتی کلمه آخوند سیاسی یک کلمه فحش است در محیط ما، فلان آخوند سیاسی است در صورتی که
آقایان خواندند در دعاهای معتبر ساسة العباد (5) مع ذلک از بس اشتباه کاری شده است. ما خودمان هم باورمان آمده است که دین از سیاست جداست. آخوند در محراب برود و شاه هم مشغول دزدیش باشد.(6)

آخوند سیاسی

یک مطلبی که همه می دانید و می دانیم این است که شیاطین بزرگ و کوچک و آنهایی که می خواستند و می خواهند تمام قدرتها را در هر جا قبضه کنند و تمام منافع ملتها را چپاول کنند، از سالها طولانی نقشه های عجیب و غریبی داشتند و مع الاسف قشرهای زیادی غافل بودند، از جمله این مطلب که روحانیون در امور سیاسی نباید دخالت کنند، آنها باید مردم را در این نماز و روزه و امثال اینها هدایت کنند و جای آنها و شغل آنها مسجد است و منزل، مسجد بیایند نماز بخوانند، منزل بروند استراحت کنند و به طوری این تبلیغ شده بود که همه باورشان آمده بود تقریباً و دخالت در سیاست یک فحشی بود برای اهل علم. اگر می گفتند فلان آخوند سیاسی است، این به منزله یک فحش تلقی می شد و خود مردم و بلکه خود روحانیون هم بسیارشان این مسأله را باورشان آمده بود. اگر راجع به یک امر اجتماعی، یک امری که مادر امور سیاسی دخالت نمی کنیم، و اگر یک ملایی در سیاست ملت و مصالح کشور صحبت می کرد، می گفتند که این سیاسی است و بر خلاف موازین است. این مسأله ای بود که این قدر رویش تبلیغات کرده بودند در داخل و خارج، که به این زودی نمی شد از ذهن مردم بیرون کرد. آنها می خواستند که یک قشر بزرگی از جامعه که جامعه تبع آنها هست منزوی کنند و خودشان به جای آنها بنشینند، حکومت مال ما، نماز جماعت خشکی که در آن اصلاً صحبت اجتماعی و سیاسی نباشد هم مال شما. (7)