فهرست کتاب


روحانیت و سیاست از دیدگاه امام خمینی (ره)

رسول سعادتمند

عوامل جدایی روحانیت از سیاست

سابقه طرح جدایی روحانیت از سیاست

طرح مسأله جدا بودن سیاست از روحانیت، چیز تازه ای نیست. این مسأله در زمان بنی امیه طرح شد و در زمان بنی عباس قوت گرفت. در این زمانهای اخیر هم که دستهای بیگانه در ممالک باز شد، آنها هم به این مسأله دامن زدند به طوری که مع الاسف بعضی از اشخاص متدین و روحانیون متعهد هم باورشان آمده است که مثلا اگر یک ملایی در مسائل سیاسی وارد بشود، به او ضربه می خورد. این یکی از نقشه های بزرگ استعمار است که بعضی باور کردند. (1)

نقشه تحمیلی جدایی روحانیت از سیاست

یکی از مطالب دیگری که سعی می شد حوزه ها از آن خالی باشند، قضیه دخالت روحانیون در امور سیاست بود که این را یک عیب بزرگ معرفی کرده و شاید بعضی الان هم دخالت در امور سیاست را عیب بدانند و می گویند که چرا فلانی در امور سیاسی دخالت می کند و به ما چه که در دنیا چه می گذرد. بلا اشکال این نقشه ای بود که بر ما تحمیل شد. (2)