فهرست کتاب


صحیفه علویه

سید هاشم رسولی محلاتی

مقدمه

بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله الذی جعل الدعاء مفتاح الفلاح و مصباح التجاح و جنه واقیه و جنه باقیه وعده الاقبال و ذخیره الاعمال و مهج الخیرات و منهج الکرامات و سلاحا علی الاعداء و صلاحا للمبدء و المعاد و زاد اللمسافرین و کنزا اللحاضرین و امانا من الاخطار و تهذیبا لاهل الاستبصار و کافیا فی الوسائل و وافیا فی المسائل و سببا فی الهدایه و سلما للنهایه و الصلوه علی نبیه محمد الذی مهد قواعده و وهد مصاعده و علی وصیه الذی سلک شرائعه و دلک مشارعه و علی ابنائه الذین اوضحوا معالمه و بینوا مراسمه صلوه لایفنیها زمان و لا یحویها مکان
و بعد فیقول المفتقر الی رحمه ربه المنجی عبدالله بن صالح السما هیجی اصلح الله تعالی احوالهما و بلغهما من الخیرات مالهما و ختم بالصالحات اعمالهما بحق محمد و علی و الهما انی ذاکر فی هذه الصحیفه ما صحت عندی روایته و ثبتت لدی اجازته من الدعوات الوارده عن سید الوصیین و صفوه المرسلین علی بن ابی طالب امیرالمومنین صلوات الله علیه و علی ابنائه المعصومین بحذف الاسناد خوفا من الاکثار و اعتماد اعلی الاشتهار، حیث انها منقوله من الکتب المعتمده المشهوره و الاصول المسنده التی هی بین علمائنا موفوره و سمیتها بالصحیفه العلویه و التحفه المرتضویه اتجفت بها اخوانی فی الدین من المتعبدین و المتهجدین و انا اسال الله الکریمان یجعلها فی صحیفه الحسنات مکتوبه و فی ذخیره النجاه محسوبه و ان یجعلها خالصه من کل ضمیمه عاریه من کل ذمیمه و ان یشرکنی فی ثواب کل من انتفع بها و اقتناها و کتبها و استکتبها و هی مشتمله علی مناجاه و دعوات و حجب و استغاثات و هیاکل و عوذات و الله تعالی المسئول ان یعبن علی ما قصدت و ان یوفقنی باتمام ما شرعت و هو حسبی و نعم الوکیل نعم المولی و نعم النصیر و لا حول و لاقوه الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و اله الطاهرین.

مقدمه

بنام خداوند بخشاینده مهربان
ستایش خدائی را که گردانید دعا را کلید رستگاری و چراغ کامیابی و سپری نگهدار، و بهشتی پایدار، و توشه توجه، و ذخیره کارها، و راه روشن نیکیها، و طریقه خوبیها، و افراز جنگی در برابر دشمنان و وسیله رو براه کردن کار مبدا و معاد، و توشه مسافران، و گنج حاضران و امان بخش از خطرها، و صفا دهنده اهل بینش، و دستاویزی کافی در میان وسائل، و وسیله رسا در میان مسائل و سببی برای رهایی، و نردبانی برای رسیدن بهدف نهائی.
و درود بر پیامبرش محمد صلی اللَّه علیه و آله - آنکه پایه های وصول بدو را آماده کرد، و وسائل رسیدن بفراز جایگاهش را فراهم نمود.
و نیز بر وصی او که طریقه او را در پیش گرفت و براههای روشن او گام برداشت.
و بر فرزندان بزرگوارش که نشانه های او را بطور وضوح آشکار ساخته، و فرامین او را بیان فرمودند. درودی که زمان و ایام گذران نتوانند نابودش سازد، و مکانی آنرا فرا نگیرد.
و بعد: چنین گوید: بنده نیازمند بدرگاه پروردگار نجات بخش خود: عبداللَّه بن صالح سماهیجی که خدا کار هر دوی آنها را اصلاح فرماید، و به آرزوهایشان از نیکیها برساند، و کارهایشان را به خوشی پایان دهد، بحق محمد و علی و خاندانش: که من در این کتاب متذکر آن قسمت از دعاهائی می شوم که از امیرالمومنین علیه السلام رسیده و روایتش نزد من درست است، و سندهای آنها را بخاطر اینکه ملال آور نباشد و هم به جهت اشتهاری که داشت اسقاط کردم، زیرا تمامی آنها از کتابهای مورد اعتماد و اصولی که میان علمای ما ما مشهور و معروف است نقل شده.
و آن را صحیفه علویه و تحفه مرتضویه نام نهادم، و این اثر نفیس را به برادران دینی خود که اهل عبادت و تهجد هستند اهدا می کنم، و از خدای کریم خواستارم که این خدمت ناچیز را در نامه حسناتم ثبت فرموده و جز و ذخائر نجات محسوب دارد، و این عمل کوچک را خالص از هر عیب، و پاک از هر زشتی بگرداند، و مرا با هر کس که از آن سودمند گردد و آنرا فرا گرفته و بنویسد در پاداش شریک سازد.
و این کتاب مشتمل بر مناجاتها و دعاها و حجابها و استغاثه ها و هیکلها و عوذات است، و از خدای تعالی خواستارم که مرا در این اقدام کمک دهد و این کاری را که شروع کرده ام بانجامش موفقم دارد، که براستی او مرا بس است و نماینده ای نیکو و سرپرستی بزرگوار، و خوب یاوری است، و نیرو و جنبشی نیست جز بوسیله خدای والای بزرگ، و درود خدا بر محمد و خاندان پاکش باد.
و هذا او ان الشرفع فاقول

و کان من دعائه علیه السلام فی الحمد و الثناء علی اللَّه

بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله الذی لا اله الا هو الحی القیوم الدائم الملک الحق المبین المدبر بلا وزیر و لا خلق من عباده یستشیر الاول غیر موصوف الباقی بعد فناء الخلق العظیم الربوبیه نور السموات و الارضین و فاطرهما و مبتد عهما خلقهما بغیر عمد ترونها و فتقهما فتقا فقامت السموات طائعات بامره و استقرت الارض باوتادها فوق الماء ثم علا ربنا فی السموات العلی الرحمن علی العرش استوی له ما فی السموات و ما فی الارض و ما بینهما و ما تحت الثری فانا اشهد بانک انت الله لا رافع لما وضعت و لا واضع لما رفعت و لا معز لمن اذللت و لامذل لمن اغززت و لا مانع لما اعطیت و لا معطی لما منعت و انت الله لا اله الا انت کنت اذ لم تکن سماء مبنیه و لا ارض مدحیه و لا شمس مصیئه و لا لیل مظلم و لا نها رمضی و لا بحر لجی و لا جبل راس و لا نجم سار و لا قمر منیر و لا ریح تهب و لا سحاب یسنکب و لا برق یلمع و لا رعد یستج و لا روح تتنفس و لا طائر بطیر و لا نار تتوقد و لا ماء یطرد کنت قبل کل شی ء و کونت کل شی و قدرت کل شی و ابتدعت کل شی ء و افقرت و اغنیت و امت و احییت و اصحکت و ابکیت و علی العرش استویت فتبارکت یا الله و تعالیت انت الله الذی لا اله الا انت الخلاق العلیم امرک غالب و علمک نافذ وکیدک قریب و وعدک صادق و قولک حق و حکمک عدل و کلامک هدی و وحیک نور و رحمتک واسعه و عفوک عظیم و فضلک کبییر و عطاوک جزیل و جلک متین و امکانک عتید و جارک عزیز و باسک شدید و مکرک مکید انت یا رب موضع کل شکوی شاهد کل نجوی حاضر کل ملاء منتهی کل حاجه فرج کل حزین عنی کل فقیر مسکین حصن کل هارب امان کل خائف حرز الضعفاء کنز الفقراء مفرج الغماء معین الصالحین ذلک الله رب العالمین ربنا لا اله الا هو تکفی من عبادک و ناصر من توکل علیک و انت جار من لاذبک و تضرع الیک عصمه من اعتصم بک من عبادک ناصر من انتصربک تغفر الذنوب لمن استغفرک جبار الجبا بره عظیم العظماء کبیرا الکبراء سید السادات مولی الموالی صریح المستصرحین منفس عن المکروبین مجیب دعوه المضطرین اسمع السامعین ابصر الناظرین احکم الحاکمین اسرع الحاسبین ارحم الراحمین خیر الغافرین قاضی حوائج المومنین مغیث الصالحین انت الله لا اله الا انت رب العالمین انت الخالق و انا المخلوق و انت المالک و انا المملوک و انت الرب و انا العبد و انت الرزاق و انا المرزوق و انت المعطی و انا السائل و انت الجواد و انا النجیل و انت القوی و انا الضعیف و انت العزیز و انا الذلیل و انت الغنی و انا الفقیر و انت السید و انا العبد و انت الغافر و انا المسئی و انت العالم و انا الجاهل و انت الحلیم و انا العجول و انت الراحم و انا المرحوم و انت المعافی و انا المبتلی و انت المجیب و انا المضطر و انا اشهد بانک انت الله لا اله الا انت الواحد الفرد و الیک المصیر و صلی الله علی محمد و اهل بیته الطیبین الطاهرین و اغفرلی ذنوبی و استر علی عیوبی و افتح لی من لدنک رحمه و رزقنا واسعا یا ارحم الراحمین و الحمدلله رب العالمین حسبنا الله و نعم الوکیل و لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم.