فهرست کتاب


در آغوش خدا

استاد ابراهیم خرمی مشگانی

پیشگفتار

و انی لغفار لمن تاب و امن و عمل صالحا ثم اهتدی (1)
البته من بسیار بخشنده ام بر آن کس که توبه کند و ایمان بیاورد و عمل صالح انجام دهد و سپس هدایت یابد
پروردگارا، هم اکنون به سوی تو باز می گردم و از همه گناهان بزرگ و کوچک، پنهان و آشکار، گذشته و حال در پیشگاه تو توبه می کنم.
توبه ای که دیگر روی شکست نبیند و هرگز فراموش نشود.
خداوندا، تو خود در قرآن فرموده ای، که توبه بندگان گناهکار خویش را می پذیری و از گناهشان در می گذری و خود وعده داده ای که توبه کنندگان را دوست می داری، پس توبه ام را بپذیر و از گناهانم در گذر.
بار الها، مرا از درگاه خویش نومید باز مگردان و به همراه زیانکاران تیره بخت از پیش خود مران؛ زیرا که تو نسبت به گنهکاران توبه پذیری و در حق خطاکاران پوزش خواه مهربانی.
انسان اغلب به سعادت خود می اندیشد، با این حال که گاهی مورد وسوسه شیطان قرار می گیرد و به گناه آلوده می شود و از مسیر سعادت باز می ماند. خداوند برای رسیدن به سعادت، توبه را پیش روی او نهاده و بارها به بازگشت توصیه دارد: توبه الی الله و به طور قطع برای گناهکاران چیزی ضروری تر از توبه وجود ندارد.
نوشتاری که پیش روی خود ملاحظه می فرمایید، بحثی است درباره توبه و جایگاه آن، مبحث توبه از مباحثی است که بزرگان علم اخلاق در ابعاد مختلف کلامی، تفسیری، فقهی، اخلاقی آن بحث نموده اند. اینجانب خداوند را سپاسگزارم که توفیق داد تا در بعد اخلاقی و تربیتی توبه این مطالب را به رشته تحریر در آورم و در اختیار همگان قرار دهم.
امیدوارم مطالب این کتاب رهگشای زندگی خوانندگان محترم و بندگان مخلص الهی در دنیا باشد و با بهره گیری از مطالب آن در پی تهذیب و پاک سازی نفس اقدام بیشتری به عمل آورند و نیز مورد پذیرش حضرت حق قرار گیرد و ذخیره ای برای آخرت این جانب باشد.
خواننده گرامی!
باعث مسرت و خوشحالی است که با مطالعه دقیق مطالب این کتاب با ارسال پیشنهادها و نظرهای خود، ما را در رسیدن به اهداف
دینی و تربیتی یاری کنید و لغزشهای ما را گوشزد فرمایید.
التماس دعا ابراهیم خرمی مشگانی

توبه چیست؟

توبه در لغت؛ یعنی، رجوع و برگشتن و در اصطلاح، رجوع و برگشتن و در اصطلاح، رجوع از معصیت و ترک گناه و ضد آن، اصرار بر گناه است.
البته توبه به معنای رجوع و برگشتن به طور مطلق نیز صحیح است زیرا این کلمه (توبه) در چندین آیه برای خدا به کار رفته است و در آن رجوع از معصیت معنی ندارد. مثلاً:
فتلقی آدم ربه کلمات ،فتاب علیه هو التواب الرحیم (2)
آدم از پروردگار خود کلماتی را گرفت ،سپس خدا به سوی او به رحمت بازگشت زیرا او توبه پذیر و رحیم است
ونیز؛
لقد تاب الله علی النبی و المهاجرین و الانصار (3)
خدا ،با رحمت بیکران خود به سوی پیامبر و گروه مهاجرین و انصار برگشت
بنابراین توبه مطلقاً به معنای رجوع و بازگشتن است ولی توبه خدا با توبه بنده فرق دارد؛ توبه خدا بازگشت به بنده است بارحمت و مغفرت بیکران خود و توبه بنده؛ بازگشت از گناه و معصیت به سوی خداست و تصمیم عدم ارتکاب آن

توبه در قرآن

در بیش از هشتاد آیه قران از توبه یاد شده که بر اهمیت و لزوم آن سفارش شده است لذا برای بهره مند شدن از چشمه جوشان آن به برخی از آیات اشاره می شود:
توبه بهتر است؛
فان تبتم فهو خیر لکم وان تولیتم فاعلموا انکم غیر معجزی الله (4)
خطاب به مشرکان : اگر توبه کنید به نفع شماست و اگر سرپیچی نمایید ،بدانید شما نمی توانید خدا را ناتوان بسازید
خداوند مهربان است؛
و استغفروا ربکم ثم توبوا الیه ان ربی رحیم ودود (5)
از پروردگار خود آمرزش بطلبید و به سوی او باز گردید که پروردگارم مهربان و دوستدار است