نصیحت های رهبری راهگشای عبور از بحران

نویسنده : علی شیرازی

مقدمه

بصیرت و آگاهی رهبری بزرگوار انقلاب اسلامی، ایشان را در جایگاه ویژه ای قرار داده است. با این اوصاف نگاه معظم له به واقعیت های پیرامون، با زاویه ای تنظیم می گردد که اگر هر مریدی از آن الگو بگیرد، علاوه بر رعایت سیر شرعی و قانونی، رسیدن به کمال را ممکن می بیند.
این حقیقت، هم ما را در پهنه اندرز و نصیحت به تذکار مسوولیت متوجه می سازد و هم مریدان را تشنه کلام گهرباری می کند که هر ذره آن، توانایی درک موقعیت پیروزی را در وجود آنان مضاعف می نماید.
با توجه به این واقعیت، حضرت آیت اله خامنه ای در تاریخ 4/6/1380 در دیدار با اعضای کابینه دوم آقای خاتمی (ریاست جمهوری) هفت نصیحت مهم را به آنان یادآور شدند.
روزهای آغازین کار هیات دولت جدید، همراه با اندرزهایی شد که هر کدامش می تواند راهگشای بسیاری از مسایل و نافی تعداد زیادی از تنگناها و بحران ها برای دولتمردان باشد.
اهمیت موضوع ها، نگارنده را بر آن داشت تا با تبیین /، راهی به عرصه یادآوری بگشاید و تفسیری هر چند کوتاه بر گفتار رهبر معظم انقلاب اسلامی بنگارد.
این تبیین در پنج بخش، بر صفحه های هفته نامه پرتو سخن حک شد و نگاه هایی را با خود برد. تعدادی نویسنده را بر ادامه این گونه تفسیرها ترغیب کردند و افرادی نیز بر چاپ آن به صورت کتاب اصرار ورزیدند.
این کتاب که مزین به متن کامل بیانات معظم له در جمع اعضای هیات دولت جدید آقای خاتمی نیز هست، مکتوب همان تلاش است که با اندکی تغییرات و عنوان نگاری، آماده طبع گردید تا شاید راهنمایی برای مدیران اجرایی کشور و کارگزاران نظام باشد.
علی شیرازی
رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، در روز دوشنبه 4/6/80 به مناسبت هفته دولت در دیدار اعضای کابینه جدید به رییس جمهور و هیات وزیران تذکرات مهمی را گوشزد فرمودند.
دقت در یکایک آن نکات و عمل به فرامین حضرت آیت الله خامنه ای که شرعاً و قانوناً همه موظف به اجرای آن هستیم راهگشای بسیاری از مشکلات و عامل سعادت دنیوی و اخروی کابینه جدید و باعث حل معضلات جامعه است.
با توجه به اهمیت مطالب نگارنده بر آن شد تا با نگاه بر نصیحت ها و اندرزهای معظم له، قلم را به چرخش در آورده و تجدید نصایح را در پهنه تذکر، زمینه ای برای یادآوری و عمل پسندیده قرار دهد.

دولت کار و عمل

رهبر معظم انقلاب در اولین نصیحت به کابینه جدید فرمودند: نصیحت اول من این است که دولت را، دولت کار و عمل قرار دهید (1)
از فرصت زودگذر حداکثر استفاده را بکنید و برای مردم کار کنید تا بتوانید هم رضای الهی را کسب کنید و هم البته نام نیک دنیوی و مردمی را کسب کنید (2)
معظم له در همان جلسه فرمودند: الان برای شما شرایط فراهم تر است، یک قلمش همین ذخیره تجربه است که مورد تایید من است، لااقل خود آقای رییس جمهور بعد از چهار سال کاملا با فنون و رموز این کار آشنا هستند. علاوه بر این، خیلی از وزرا هم این تجربه ها را دارند و مجموعه هیات دولت در حد خوبی از نصاب تجربه است
آقای خاتمی نیز در روز یکشنبه 28/5/80 در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قبل از شروع جلسه بررسی و رای اعتماد به وزرای پیشنهادی خود برای تلاش عملی در راستای خدمت به مردم گفته بود: امروز اشکالات امکانات و موانع را بهتر از گذشته شناخته ایم و باید با ویژگی های مشخص در چارچوب برنامه سوم توسعه و دیدگاه های عرضه شده رییس جمهور، به سرعت گام برداریم (3)
از این رو هیچ عذری برای عمل نکردن شعارها از سوی آقای رییس جمهور و هیات وزیران وجود ندارد. همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند: مردم تشنه خدمتند (4) دوران شعارهای پوپولیستی نیز به سر آمده و باید برای خدمت به ملت و تقویت مدیریت دینی و در نهایت برای کار آمدن نشان دادن نظام اسلامی، وارد گود عمل بی وقفه شد.

دولت کارآمد

در این پهنه برای کارآمدی توجه به نکات مهمی ضرورت دارد که مقام معظم رهبری به چند نمونه آن در جمع هیات دولت جدید اشاره فرمودند
الف. عناصر نزدیک به خودتان را از آدم هایی انتخاب کنید که کار را بشناسند اگر افراد نا آشنای به کار در راس امور قرار بگیرند، جامعه را دچار آفت کم کاری می کنند.
برای رهایی از این آفت و حرکت عملی برای خدمت به مردم، باید اصل را بر انتخاب یاران آشنا به کار قرار داد و از گزینش جناحی و باندی پرهیز نمود. چه بسا در انتخاب حزبی وصف کارآشنایی در ردیف چندم قرار بگیرد.
ب. سوای از انتخاب همراهانی کار آشنا و کارآمد، نظارت دائمی بر کار مدیران اجرایی از بدیهیات است. از همین رو حضرت آیت الله خامنه ای فرمودند: عامل موثر دیگر در کارآمدی، زیر نظر داشتن دائمی مدیران است در این عرصه، رییس جمهور و وزیران، بر جزئیات کار یاران همراه، نظارت ویژه دارند. همین نگاه، عامل توسعه کمی کار و رشد کیفی آن می شود. زیرا: همراهان ناآشنا به کار، با نیروهای کارآشنا معاوضه می شوند، نیروهای قوی تر به جای افراد قوی می نشینند، کسانی که تخطی کرده اند، بر کنار و انسان های صالح جایگزین آنان می گردند، افراد، شناسایی می شوند و هر کس در جایگاه حقیقی خویش قرار می گیرد، اشخاصی که کار برتر را مرهون نظارت می بینند، با دلگرمی بیشتری تلاش می نمایند. سوای از آن شناخت نقص ها و همت در راستای رفع نواقص و همچنین یافتن نقاط قوت و تلاش برای رشد در این عرصه ها، نتیجه بارز نظارت دائمی بر کار مدیران است.
ج. پی گیری کارها، در راستای اجرای فرامین و دستورالعمل ها، نکته دیگری در جهت تحقق کارآمدی بیشتر است. لذا مقام عظمای ولایت فرمودند: پی گیریها خیلی خوب نیست! باید پی گیری کنیم
د. باید مدیران زیر دست نیز به مسوولان بالاتر گزارش کار بدهند. رییس جمهور و وزیران نیز باید از آنان گزارش بخواهند، چنانچه حضرت آیت الله خامنه ای فرمودند: (از مجموعه مدیران ارشدتان گزارش بخواهید).
گزارش هایی که به صداقت آن یقین کنیم و در روند کاری بزرگان و مدیران ارشد کارساز باشد.
اگر به این فرامین توجه شود، قطعاً شعارهای دولتمردان پا به عرصه عمل می گذارد و دولت به عنوان دولت کار و عمل، شهرت می گیرد.